รีเซต

ตรวจโควิดชุด Antigen Test Kit ผลเป็นบวก ต้องทำอย่างไร รักษาที่ไหนบ้าง เช็กเลย!

ตรวจโควิดชุด Antigen Test Kit ผลเป็นบวก ต้องทำอย่างไร รักษาที่ไหนบ้าง เช็กเลย!
Ingonn
6 สิงหาคม 2564 ( 10:40 )
211
ตรวจโควิดชุด Antigen Test Kit ผลเป็นบวก ต้องทำอย่างไร รักษาที่ไหนบ้าง เช็กเลย!

หลังจากที่มีการประกาศให้ประชาชนสามารถตรวจเชื้อโควิด-19 เอง ผ่านการตรวจด้วย ชุด Antigen Test Kit เป็นการตรวจหาโปรตีนที่จำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 โดยเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกหรือช่องปาก โดยสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา คลินิกชุมชนอบอุ่นในโครงการ หรือคลินิกใกล้บ้านที่ได้รับการประสานงานให้แต่ห้ามซื้อหรือจำหน่ายผ่านออนไลน์เด็ดขาด โดยมีราคาจำหน่ายไม่เกิน 200 บาทต่อชุด ให้ซื้อได้คนละไม่เกิน 3 ชุด 

 

 

หากตรวจหาเชื้อโควิคด้วย ชุด Antigen Test Kit แล้วพบว่าติดเชื้อ (ใน กทม.) สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาโควิด-19 ได้ทันที ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ หากมีต้องการเดินเข้าโรงพยาบาลไปตรวจหาเชื้อก็สามารถไปได้ทุกโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 132 แห่ง เมื่อตรวจโดย ATK หรือ PCR แล้ว ติดเชื้อก็สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้ โดยจะมีการจัดบริการรักษาอย่างเหมาะสม ผู้ป่วยรายใดที่จำเป็นต้องได้รับยาก็จะได้รับ ซึ่งยาฟาวิพิราเวียมีอยู่เพียงพอ

หาซื้อชุดตรวจ ATK ตาม อย. อนุมัติ ได้ที่ คลิก

 

 

 

ล่าสุดกรมการแพทย์แจ้งแนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19ด้วย Antigen Test Kit (ATK) เป็นบวก ดังนี้


1. หากผล ATK เป็นบวก สามารถรับยาและเข้าสู่ระบบ Home Isolation ได้ทันที

 

2. หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในลักษณะ Community Isolation หรือสถานพยาบาล ควรได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR  คู่ขนาน และให้พยายามแยกจากผู้ป่วยโควิดระหว่างรอผลตรวจ RT-PCR เพราะผลตรวจ ATK สามารถให้ผลเป็นบวกปลอมได้ 3 - 5 % เพื่อให้ผู้ป่วย COVID-19 เข้าถึงระบบการรักษาได้เร็วขึ้น

 

 

แต่การตรวจโควิดด้วย Antigen Test Kit มีความไวต่อการตรวจพบเชื้อจะน้อยกว่าการตรวจด้วย RT-PCR และมีโอกาสให้ผลลบลวงด้วย

 

 

 

ปัจจัยที่ทำให้ผลทดสอบชุดตรวจ Antigen Test Kits ไม่ถูกต้อง


ผลบวกปลอม (False Positive) ไม่ได้ติดเชื้อ แต่ให้ผลการทดสอบ เป็นบวก


1. การปนเปื้อนจากพื้นที่ที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้


2. การติดเชื้อไวรัสหรือจุลชีพอื่นๆ


3. ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่นอ่านผลเกินเวลาที่กำหนด


4. สภาพสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม

 


ผลลบปลอม (False Negative) เป็นผู้ติดเชื้อ แต่ให้ผลการทดสอบ เป็นลบ


1. เพิ่งติดเชื้อในระยะแรกมีปริมาณไวรัสต่ำ


2. การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง


3. ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น      

                                                    
- ไม่อ่านผลในช่วงเวลาที่กำหนด                 
- ปริมาณตัวอย่างที่หยดไม่เป็นไปตามที่กำหนด

 

 

 

ตรวจ Antigen Test Kits ผลเป็นลบ ทำอย่างไรต่อ? 

 


1. ตรวจซ้ำ ในอีก 3 วัน เพราะผลอาจเป็นลบลวง โดยเฉพาะในกรณีที่ได้รับเชื้อมาไม่นาน


2. เฝ้าสังเกตอาการตนเอง


3. กักกันตัวเองและหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชน

 

 

กรณีผลการทดสอบให้ ผลลบ หากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง อาจอยู่ในระยะฟักตัว ควรทำการแยกตัว และทดสอบซ้ำอีกครั้งภายหลัง 3-5 วัน หรือหากมีอาการของโรคโควิด-19 ควรทำการทดสอบซ้ำทันที

 

 

 

สำหรับใครที่ตรวจหาเชื้อโควิคด้วยตัวเองกับ ชุด Antigen Test Kit แล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 (ใน กทม.) สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาโควิด-19 ได้ทันที และแยกกักตัวเองจากผู้อื่น เพื่อลดการแพร่เชื้อ เช่น แยกห้องน้ำ ของใช้ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการหายใจลำบาก ควรติดต่อขอรับเข้าการรักษาหรือแจ้งผู้ใกล้ชิดกับตนเองให้ทราบ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และควรได้รับการทดสอบการติดเชื้อโดยมีขั้นตอนการติดต่อเข้ารับการรักษา ดังต่อไปนี้

 

 

 

การคัดกรองเข้ารับการรักษา ตามระดับอาการ 


1. Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีอาการเริ่มต้น


2. Community Isolation (ศูนย์พักคอยการส่งตัว) สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกกักตัวที่บ้าน มีข้อจำกัดในการทำ Home Isolation


3. รพ. สนาม หรือ Hospitel สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อยู่ในกลุ่มสีเหลือง


4. รพ. หลัก สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง อยู่ในกลุ่มสีแดง

 

 

หากผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการดีขึ้น จะย้อนระบบการรักษากลับ เช่น ผู้ป่วยอาการรุนแรง รักษาใน รพ.หลัก แต่เมื่อหายดีขึ้น จะเข้าไปรักษาที่ รพ. สนาม หรือ Hospitel และกักตัวที่บ้าน ตามลำดับ

 

 


ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาต้องทำอย่างไร ?


1.ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่การดูแลที่บ้าน (Home Isolation) หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับเกิน 48 ชั่วโมง https://crmsup.nhso.go.th/

 


2.กรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลต้องการกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา ลงทะเบียนที่ https://crmdci.nhso.go.th/

 


3.กรณีขอทราบว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่การดูแลที่บ้าน (Home Isolation) แล้ว ถูกจับคู่กับคลินิก/ศูนย์บริการสาธารณสุข/โรงพยาบาลใดเพื่อรับการดูแลที่บ้าน ตรวจสอบได้ที่ https://crmsup.nhso.go.th/search.php

 

 
ทั้ง 3 บริการ สามารถดูได้ที่ Line Official Account หรือไลน์ OA ของ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์ @nhso เลือกบริการเกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้เช่นกัน
Line สปสช. คลิก https://page.line.me/nhso

 

 

 

 

ได้รับสิ่งสนับสนุนดังนี้


- อาหาร 3 มื้อ


- เครื่องวัดอุณหภูมิ


- เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด


- ยาจำเป็น


- การเยี่ยมโดยแพทย์ พยาบาล ผ่านระบบทางไกล

 

 

หากเริ่มมีอาการหรือมีโรคประจำตัวทางการแพทย์แนะนำให้เริ่มฟาวิพิราเวียร์ให้เร็วที่สุด ซึ่งจะมีการส่งยาให้ที่บ้าน หรือหากอยู่บ้านไม่ได้ ต้องเข้าการแยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) จะให้ลงชื่อในใบยินยอมรับการรักษา และนำตัวไปที่ CI ศูนย์พักคอย ฮอสปิเทล หรือโรงพยาบาล มีความจำเป็นจะต้องตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซ้ำ ระหว่างรอผล จะมีการแยกผู้ติดเชื้อที่ตรวจด้วย ATK ออกมา เพื่อความปลอดภัยและความรวดเร็วในการรักษา

 

 

ผู้ป่วยสามารถติดต่อเข้าระบบการรักษา community Isolation หรือศูนย์พักคอย ได้ที่ โทรสายด่วน 1330 หรือสายด่วนโควิดเขตทุกเขต เพื่อที่จะได้รับการดูแลติดตามอาการจากแพทย์

 


การดูแลตนเองใน community Isolation สปสช.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับผู้จัดบริการ (ไม่ได้จ่ายให้ผู้ป่วยโดยตรง) ได้แก่ ค่าอาหาร (3 มื้อ) วันละ 1,000 บาท และค่าอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและอุปกรณ์วัดระดับออกซิเจน ตามจริงไม่เกิน คนละ 1,100 บาท ค่าบริการจัดการอื่นๆ ค่ารถ ค่าเอกซเรย์ ค่า SWOP และค่าตรวจ RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ถ้าผู้ป่วยที่รักษามีอาการรุนแรงขึ้น ตามคำวินิจฉัยจากหมอที่ดูแล จะนำส่งเข้ารักษาใน รพ.สนาม Hospitel หรือ รพ. ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 


ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 , สปสช. , เพจผู้ว่าฯ อัศวิน , เพจเอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง