รู้ก่อน! ขั้นตอนการจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” อย่างละเอียด

รู้ก่อน! ขั้นตอนการจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” อย่างละเอียด
Ingonn
17 กรกฎาคม 2564 ( 15:01 )
920
รู้ก่อน! ขั้นตอนการจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” อย่างละเอียด

 

เตรียมตัวให้พร้อม! 18 ก.ค. 64 นี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในกรุงเทพ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ โดยรอบแรกจะให้จองก่อนจำนวน 40,000 ราย และเริ่มเข้ารับวัคซีนในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 

 

 

วันนี้ TrueID จะมาเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อเตรียมตัวจองได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด และครบถ้วน

 

 

 

ทบทวนเงื่อนไขการจองสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชน


1. อัตราดังกล่าวรวมค่าประกันผลข้างเคียงแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีดและค่าบริการทางการแพทย์ที่ผู้ฉีดจะต้องชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง

 


2. การจองวัคซีน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานที่ระบุตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ผู้จองสิทธิ์จะไม่สามารถโอนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้กับบุคคลอื่นได้ทุกกรณี

 


3. ผู้จองสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ยินดีและเต็มใจสละสิทธิ์การรับวัคซีนหลักพื้นฐานในภาวะฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 และเป็นบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน กรณีปกปิดข้อมูลการรับวัคซีน เพื่อให้ได้รับวัคซีนต่างชนิดหรือใช้วัคซีนเพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเวลาที่เหมาะสม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน

 


4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนวัคซีนทุกกรณี ภายหลังจากที่ผู้จองสิทธิ์ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 

 

กำหนดการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”  


เปิดลงทะเบียนจอง วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น.


เข้ารับวัคซีนในโรงพยาบาล วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

 

 

 

ราคาวัคซีนซิโนฟาร์ม


จองวัคซีนซิโนฟาร์ม ราคา 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) รับวัคซีน 2 โดส และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส บัตรประชาชน 1 ใบ ต่อ 1 สิทธิ์

 

 


ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่าน 2 ช่องทาง


1. เว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th

 


2. แอปพลิเคชัน CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

 

 


ขั้นตอนการจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” 


ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผู้จองสิทธิ์


• ผ่านเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th

 


• แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

 


*การดาวน์โหลดแอปอยู่ระหว่างรออนุมัติจากระบบ iOS ใน App Store และ Android ใน Play Store


โปรดอ่าน!! การลงทะเบียนรับสิทธิ์ผู้ฉีดวัคซีนจะต้องเป็นบุคคลที่ระบุตามเลขที่บัตรประชาชน* หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เท่านั้น

 


*สำหรับบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนจะต้องกรอก Laser ID หรือ เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนด้วย

 


**สามารถลงทะเบียนแทนบุคคลอื่นได้ โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะรับสิทธิ์ เท่านั้น เมื่อลงทะเบียนและโอนเงินแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ทุกกรณี

 

 


ขั้นตอนที่ 2 จองวัคซีนและบริจาค


1 สิทธิ์การจอง = จองวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ราคา 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมบริจาคสมทบอีกครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยให้ท่านระบุข้อมูลการจองตามขั้นตอน ดังนี้ 

 

• เลือกกลุ่มที่ประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาควัคซีน


• เลือกโรงพยาบาลและวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน


• บริจาคเพิ่มเติมสมทบทุนเพื่อการป้องกันและรักษาโควิด-19 ตามจิตศรัทธา (ไม่สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้) 


• ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนจองวัคซีน


• กดยืนยันชำระเงิน เพื่อรับ QR Code แจ้งยอดชำระทั้งหมด

 

 


ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินการจองวัคซีน


บันทึกคิวอาร์โค้ด และนำไปสแกนชำระผ่านแอปพลิเคชั่นทุกธนาคาร ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง กรณีเกินกำหนดชำระเงิน ผู้จองสิทธิ์จะไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบนี้ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอยืนยันสถานะการชำระเงินในระบบภายใน 2 วันทำการ ท่านจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

 

 


ขั้นตอนที่ 4 ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน


โดยหลังจากทำแบบคัดกรองและใบยินยอมเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับ QR Code ให้ท่านบันทึกเก็บไว้เพื่อนำไปติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันที่นัดหมาย

 

 


ขั้นตอนที่ 5 เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 ตามนัด


เริ่มเข้ารับวัคซีนในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 โดยนำ QR Code พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ติดต่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ตามวันนัดหมายกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือก และชำระค่าบริการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลโดยตรง 
ทั้งนี้ โปรดติดตามการประกาศแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนอีกครั้ง

 

 

 

 


ข้อมูลจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง