ผวจ.โคราช ลงนามคำสั่ง ปิด 'บิ๊กเมาน์เท่น' ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกินหนึ่งปี-ปรับไม่เกินแสน

ผวจ.โคราช ลงนามคำสั่ง ปิด 'บิ๊กเมาน์เท่น' ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกินหนึ่งปี-ปรับไม่เกินแสน
มติชน
13 ธันวาคม 2563 ( 15:09 )
36
ผวจ.โคราช ลงนามคำสั่ง ปิด 'บิ๊กเมาน์เท่น' ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกินหนึ่งปี-ปรับไม่เกินแสน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกคำสั่ง เรื่องปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย

 

ด้วยปรากฏว่าจากการเฝ้าระวังเหตุการณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในขณะที่มีการแสดง บิ๊ก เมาน์เท่น มิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 11 ในวันที่ 12 ธันวาคม ณ สนามกอล์ฟ ดิโอเชียนเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 20.00 -23.00 น. ในทุกเวที พบว่าสถานกาณ์น่าเป็นห่วงยิ่ง เนื่องจากไม่สามารถจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการที่กำหนด ทำให้เกิดความแออัดของผู้เข้าชมจำนวนมาก บางส่วนไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการตะโกนร่วมร้องเพลงเป็นระยะ และผู้จัดการแสดงคอนเสิร์ตไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดตามที่นำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งไม่มีผู้ควบคุมงานที่สามารถตัดสินใจได้มาควบคุมงาน จึงเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย

 

อาศัยอำนาจความในมาตรา 22 ม.35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และ ข้อ 2 ข้อ 7 (1) และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ประกอบข้อ 2 (6) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติการประชุมครั้งที่ 12/2564 จึงให้ปิดสถานที่ สนามกอล์ฟ ดิโอเชี่ยนเขาใหญ่ อ.ปากช่อง ในการจัดคอนเสิร์ต ตั้งแต่วันที่ 13-14 ธันวาคม

 

เนื่องจาก เป็นกรณีเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง แก่สาธารณะหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วัยรุ่น คึก! แห่เข้างานบิ๊กเมาน์เท่น จราจรมุ่งหน้าปากช่องหนาแน่น จุดตรวจโควิดเข้ม

“ผู้ว่าฯโคราช” มั่นใจ “ป๋าเต็ด” ออกมาตรการป้องโควิดงาน “บิ๊กเมาน์เท่นฯ” เต็มสปีด

‘บิ๊กเมาน์เท่น 2020’ เล่นไม่จบ ผู้ว่าฯ โคราชมีมติสั่งยกเลิกกลางอากาศ

เช็คอิน 3 หมื่นราย! สธ.ยัน 7 รายจากเชียงใหม่ร่วม ‘บิ๊กเมาน์เท่น’ ไม่ติดโควิด มีแต่เสี่ยงสูง

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง