รีเซต

ส่องประกัน “โรคลัมปีสกิน” ช่วยเกษตรกรโคนมและโคเนื้อ คุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท

ส่องประกัน “โรคลัมปีสกิน” ช่วยเกษตรกรโคนมและโคเนื้อ คุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท
Ingonn
22 มิถุนายน 2564 ( 11:16 )
367
ส่องประกัน “โรคลัมปีสกิน” ช่วยเกษตรกรโคนมและโคเนื้อ คุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท

 

ด้วยวิกฤตโรคระบาดในสัตว์อย่าง “โรคลัมปีสกิน” ทำให้โคกระบือจำนวนมากต้องล้มตาย ทำให้รายได้ของเกษตรกรก็ขาดหายไปด้วยเช่นกัน ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้จัดทำประกันภัยผ่านโครงการประกันภัยโคนมและโครงการประกันภัยโคเนื้อ เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคอันเนื่องมาจากการตายของโคที่เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุให้สามารถพยุงตัวได้และมีทุนเหลือเพียงพอต่อการเริ่มต้นใหม่

 

 


วันนี้ TrueID จะพามาเปิดรายละเอียดการทำประกันภัยโคนมและโคเนื้อ  เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการระบาดของโรคลัมปีสกิน

 

 


ประกันภัย “โรคลัมปีสกิน”

 

ประกันภัยโคนมและโคเนื้อ ป้องกันความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน คุ้มครองการตายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติและการเจ็บป่วย รวมถึง “โรคลัมปีสกิน” ที่พบการระบาดแล้วกว่า 62 จังหวัดในขณะนี้ โดยได้รับวงเงิน 30,000 บาทต่อตัว กรณีโคนมค่าเบี้ยประกันภัย 810 บาท/ตัว ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และโคเนื้อค่าเบี้ยประกันภัย 400 บาท/ตัว ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน ติดต่อซื้อกรมธรรม์ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา      

 

 


ประกันภัยโคนม


โครงการประกันภัยโคนม มีบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย 


รายละเอียดโครงการ


- อัตราค่าเบี้ยประกันภัยตัวละ 810 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแล้ว) 


- คุ้มครองการตายจากการเจ็บป่วยของโคนมไม่เกิน 30,000 บาทต่อตัว 


- คุ้มครองการตายจากอุบัติเหตุไม่เกิน 30,000 บาทต่อตัว 


- คุ้มครองการตายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม และลมพายุไม่เกิน 30,000 บาทต่อตัว

 

 

ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี 

 


เงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย 


- อายุโคนมตั้งแต่ 18 เดือน – 8 ปี


- โคนมต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง


- มีใบรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย์


- สามารถทำประกันภัยโคนมบางตัวในฟาร์มได้


- ปราศจากโรคภัยหรือเจ็บป่วยในขณะที่ทำกรมธรรม์


- ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ 

 

 


ประกันภัยโคเนื้อ


ด้านโครงการประกันภัยโคเนื้อมีบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย

 


รายละเอียดโครงการ


- อัตราค่าเบี้ยประกันภัยตัวละ 400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแล้ว) 


- คุ้มครองการตายจากการเจ็บป่วยของโคเนื้อ ไม่เกิน 30,000 บาทต่อตัว


- คุ้มครองการตายจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ดินถล่ม พายุ และแผ่นดินไหว ไม่เกิน 30,000 บาทต่อตัว 

 

 

ระยะเวลาคุ้มครองสิ้นสุดเมื่อส่งขายคอกกลางหรือ 6 เดือนนับจากวันขอเอาประกันภัย

 

 

เงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย 


- ต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ


- ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ 


- มีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์


- มีบันทึกประวัติถ่ายพยาธิ


- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย


- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ขอเอาประกันภัย


- โคเนื้อที่ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 


- ไม่มีความพิการ


- ไม่เป็นโรคเรื้อรัง 


- ไม่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 


- มีอายุไม่เกิน 36 เดือน

 

 


ทั้งนี้ ทั้ง 2 โครงการ ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ โดยโคที่ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรือไม่เจ็บป่วยในช่วงระยะเวลารอคอยหรือภายในช่วง 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลคุ้มครอง

 

 

ประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครองการตายจากโรคลัมปีสกิน ซึ่งเป็นโรคระบาดใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทางการรักษา รวมถึงการดูแลอย่างถูกต้อง จึงอาจสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อ ธ.ก.ส. จึงขอเชิญชวนเกษตรกรร่วมทำประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเอาประกันภัยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555

 

 

 

ข้อมูลจาก ธ.ก.ส. , เฟซบุ๊กสถานีข่าวกระทรวงการคลัง

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง