รีเซต

ซีพีเอฟ จับมือ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน จ.บุรีรัมย์

ซีพีเอฟ  จับมือ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน จ.บุรีรัมย์
TNN ช่อง16
1 กุมภาพันธ์ 2566 ( 13:43 )
23
ซีพีเอฟ  จับมือ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน จ.บุรีรัมย์

นายสรรพีระ นิลขำ  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  สำนักกฎหมายและสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  ซีพีเอฟ  พร้อมด้วยผู้บริหารของ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฏหมายของซีพีเอฟ  นำพนักงานซีพีเอฟ และ พนักงานของลิ้งค์เลเทอร์ส  ร่วมกิจกรรมส่งมอบอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  ที่ได้รับการปรับปรุงจากสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมและไม่สามารถเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 507,400 บาท พร้อมกันนี้  ซีพีเอฟ ได้นำอาหารร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นอาหารกลางวันของคณะครู นักเรียน อาทิ ผลิตภัณฑ์เกี๊ยวกุ้งซีพี  ไก่ย่างและไก่จ๊อห้าดาว เป็นต้น  ในการนี้มีคณะครู  อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100  คน    

  นายสรรพีระ กล่าวว่า ซีพีเอฟและบริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของซีพีเอฟที่ปลูกฝังให้ตอบแทนคุณสังคม และกิจกรรมในครั้งนี้  ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่มีสภาพชำรุดให้มีสภาพเอื้ออำนวยต่อการใช้งานเป็นห้องเรียน  รวมทั้งปลูกฝังความสามัคคีของคนในชุมชน ที่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงอาคาร ซึ่งถูกใช้เป็นที่ประชุมของหมู่บ้านด้วย  ซึ่งในส่วนของซีพีเอฟได้นำอาหารร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

   ด้านนางสาวพรพรรณ ชยะสุนทร ผู้บริหารของบริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า บริษัทฯมีความตั้งใจช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ก ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลและขาดแคลน จึงได้แบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องน้ำ โรงอาหาร ตลอดจนสิ่งอุปโภคต่างๆแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณ โดยได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารเป็นโครงการที่ 12แล้ว

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่สำนักการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 เปิดสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา มีนักเรียน 97 คน และครู 12 ท่าน แต่เดิมอาคารอเนกประสงค์มีอายุเก่าแก่กว่า 28 ปี และมีความชำรุดทรุดโทรมไม่อยู่ในสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ซึ่งหลังจากอาคารดังกล่าวได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่ปลอดภัย สวยงาม และเอื้ออำนวยต่อพัฒนาการด้านการศึกษา นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนอีกด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง