รีเซต

กาญจนบุรี เปิดไทม์ไลน์ 7 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 พบบุคลากรโรงพยาบาลรัฐ ติดจากเซียนมวย

กาญจนบุรี เปิดไทม์ไลน์ 7 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 พบบุคลากรโรงพยาบาลรัฐ ติดจากเซียนมวย
มติชน
25 มีนาคม 2563 ( 20:40 )
154
กาญจนบุรี เปิดไทม์ไลน์ 7 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 พบบุคลากรโรงพยาบาลรัฐ ติดจากเซียนมวย

เมื่อวันนี้ 25 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จ.กาญจนบุรี ประจำวันที่ 25 มีนาคม สรุปได้ดังนี้ ผู้ป่วยได้รับการตรวจหาเชื้อ  66 ราย พบติดเชื้อ  7 ราย แยกเป็นจากสนามมวย 4 ราย ผับ 1 ราย และเดินทางกลับจากต่างประเทศ 2 ราย ซึ่งอยู่พื้นที่อ.เมือง 3 ราย พื้นที่อ.ท่ามะกา 2 ราย และพื้นที่อ.ห้วยกระเจา 2 ราย ขณะที่ไม่พบเชื้อ 53 ราย และรอผลตรวจอีก  6 ราย ส่วนแรงงานที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้  5 ราย เจ้าหน้าที่ได้ติตามอาการครบกำหนดการกักตัว 14 วัน ซึ่งทุกคนอาการปกติ

ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.กาญจนบุรี ดังนี้
ไทม์ไลน์ เคสที่ 1
ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 68 ปี อ.ท่ามะกา
วันที่ 6 มีนาคม 2563 ไปดูการแข่งขันมวยที่สนามมวยลุมพินี
วันที่ 11-12 มีนาคม 2563 ไปดูการแข่งขันมวยที่สนามมวยราชดำเนิน
วันที่ 13 มีนาคม 2563 เริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐในอำเภอท่ามะกา
วันที่ 14 มีนาคม 2563 Admit กักกันโรคและเข้าสู่การรักษา
วันที่ 14 มีนาคม 2563 มีไข้อุณหภูมิ 37.9 C มีปวดกล้ามเนื้อ
ผลตรวจ Rapid test Influenza A/B ผล A negatine , B negatine
วันที่ 15 มีนาคม 2563 มีไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ อุณหภูมิ 37.8 C
วันที่ 16 มีนาคม 2563 ไม่มีไข้อุณหภูมิ 36.8 C ไม่มีอาการ
วันที่ 17-18 มีนาคม 2563 อาการปกติ ไม่มีไข้
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 19-24 มีนาคม 2563 อาการปกติ ไม่มีไข้
ประวัติเสี่ยง ไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินี และสนามมวยราชดำเนิน
มีกลุ่มผู้สัมผัส 11 ราย อาการปกติ 10 ราย พบเชื้อ 1 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์

ไทม์ไลน์ เคสที่ 2
ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 56 ปี อ.ห้วยกระเจา เดินทางมาจากต่างประเทศ
วันที่ 2 มีนาคม 2563 กลับจากฟินแลนด์ เดินทางจากสนามบิน
วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เดินทางโดยรถแท็กซี ถึงบ้าน ไม่มีอาการป่วย
วันที่ 8 มีนาคม 2563 มีอาการไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ไม่มีไอ ไม่มีน้ำมูก ไม่มีคลื่นไส้ ไม่อาเจียน
ไม่มีถ่ายเหลว ไม่มีปัสสาวะแสบ
เดินทางไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลรัฐในอำเภอห้วยกระเจา
วัดอุณหภูมิ 36.7 C แพทย์วินิจฉัย AFI นัด F/U CBC และCXR เป็นระยะ
วันที่ 15 มีนาคม 2563 มาตรวจตามนัดแพทย์วินิจฉัย Bacterial Pneumonia
ผู้ป่วยปฏิเสธการนอนโรงพยาบาล
วันที่ 16 มีนาคม 2563 ไปทำธุระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอู่ทอง
และสถานีตำรวจภูธรอำเภออู่ทอง
เวลา 18.03 น. มีอาการป่วยจึงไปที่โรงพยาบาลรัฐในอำเภอห้วยกระเจา
ส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐอำเภอเมือง
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ผลการตรวจเบื้องต้นพบเชื้อ รอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติ
วันที่ 18-24 มีนาคม 2563 รักษาที่โรงพยาบาลรัฐอำเภอเมือง
ประวัติเสี่ยง เดินทางกลับจากประเทศฟินแลนด์ (ไม่อยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยง)
มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 21 ราย อาการปกติ 14 ราย กักกันตนเองและสังเกตอาการ 7 ราย

ไทม์ไลน์ เคสที่ 3
ผู้ป่วยอยู่ในประเภทผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เป็นเพศชาย อายุ 33 ปี อยู่หมู่บ้านพฤกษากาญจน์ 8
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เดินทางกลับมาบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรี (หมู่บ้านพฤกษากาญจน์ 8 )
มีการออกไปซื้อของที่เซเว่นหน้าปากซอย ยังไม่มีอาการแสดงใดๆ
วันที่ 12 มีนาคม 2563 ทราบข่าวจากทางทีวีว่ามีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน 11 คน
วันที่ 16 มีนาคม 2563 เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐอำเภอเมือง
ผลการตรวจเบื้องต้นพบเชื้อ รอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
วันที่ 17-20 มีนาคม 2563 อาการปกติ ไม่มีไข้
วันที่ 21 มีนาคม 2563 อาการปกติ ไม่มีไข้
ผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบเชื้อ ส่งตรวจซ้ำใหม่หลังจากนี้อีก 48 ชั่วโมง
วันที่ 22-24 มีนาคม 2563 อาการปกติ ไม่มีไข้
ประวัติเสี่ยง ไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งย่านทองหล่อ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563
มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 3 ราย อาการปกติ 3 ราย

ไทม์ไลน์ เคสที่ 4
ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 62 ปี เซียนมวยอำเภอเมือง
วันที่ 6 มีนาคม 2563 ไปดูการแข่งขันมวยที่สนามมวยลุมพินี
วันที่ 11-12 มีนาคม 2563 ไปดูการแข่งขันมวยที่สนามมวยราชดำเนิน
วันที่ 18 มีนาคม 2563 มารับการรักษา และ Admit ห้องแยกโรค
โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอเมือง
ผลการตรวจเบื้องต้นพบเชื้อ รอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
วันที่ 19-24 มีนาคม 2563 อาการปกติ ไม่มีไข้
ประวัติเสี่ยง ไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินี และเป็น High Risk ผู้ป่วยที่ Admit รพ.มะการักษ์
มีผู้สัมผัสใกล้ชิด อาการปกติ 2 ราย ผลการตรวจเบื้องต้นพบเชื้อ รอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 1 ราย

ไทม์ไลน์ เคสที่ 5
ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 42 ปี บุคลากรโรงพยาบาลรัฐ อำเภอท่ามะกา
วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. ปฏิบัติงานซักประวัติ
ผู้ป่วยรายที่ตรวจพบเชื้อที่มีประวัติกลับจากสนามมวยลุมพินี
วันที่ 13 มีนาคม 2563 ปฏิบัติงาน ไปกลับจากบ้าน
วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 พักอยู่ที่บ้านอำเภอท่ามะกา
วันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลไปกลับจากบ้าน
วันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ มีน้ำมูกเล็กน้อย
รับการรักษาและ Admit ห้องแยกโรคโรงพยาบาลรัฐประจำจังหวัด
ผลการตรวจเบื้องต้นพบเชื้อรอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
วันที่ 19-24 มีนาคม 2563 อาการปกติ ไม่มีไข้
ประวัติเสี่ยง ปฏิบัติงานเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายที่ตรวจพบเชื้อที่มีประวัติกลับจากสนามมวยลุมพินีและสนามมวยราชดำเนิน (รายที่1)
มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 3 ราย ผู้สัมผัสใกล้ชิด 3 ราย อาการปกติ

ไทม์ไลน์ เคสที่ 6
ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 24 ปี เป็นภรรยาของเซียนมวยอำเภอเมือง
วันที่ 19 มีนาคม 2563 มารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐอำเภอเมือง
ผลการตรวจเบื้องต้นพบเชื้อ รอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
วันที่ 20-24 มีนาคม 2563 อาการปกติ ไม่มีไข้
ประวัติเสี่ยง เป็นภรรยาของเซียนมวยอำเภอเมือง (รายที่4) ที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยเซียนมวยท่ามะกา (รายที่1)
มีกลุ่มผู้สัมผัส 2 ราย มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 2 ราย อาการปกติ

ไทม์ไลน์ เคสที่ 7
ผู้ป่วยเพศชายเป็นชาวต่างชาติ อายุ 77 ปี อำเภอห้วยกระเจา
วันที่ 2 มีนาคม 2563 เดินทางกลับจากฟินแลนด์
วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เดินทางถึงประเทศไทย
เดินทางต่อโดยรถแท็กซี่ ถึงบ้านที่อำเภอห้วยกระเจา ไม่มีอาการป่วย
วันที่ 3-20 มีนาคม 2563 พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
วันที่ 21 มีนาคม 2563 เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ผลการตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 23 มีนาคม 2563 ไม่มีอาการป่วย เข้ารับการรักษาในห้องแยกโรค
โรงพยาบาลรัฐอำเภอห้วยกระเจา
ประวัติเสี่ยง เดินทางมาจากประเทศฟินแลนด์ สัมผัสภรรยาซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน
มีกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน 4 ราย อาการปกติผลการตรวจ ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง