รวมหนี้ 4 สายการบิน ในไทย Q3/63

รวมหนี้ 4 สายการบิน ในไทย Q3/63
TrueID
16 พฤศจิกายน 2563 ( 11:48 )
109
รวมหนี้ 4 สายการบิน ในไทย Q3/63

ภาวะเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจด้านสายการบินที่ได้รับผลกระทบไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วันนี้ trueID news พาไปดูว่ามีสายการบินของไทยรายใดบ้างที่ได้ผลกระทบจากวิกฤตินี้

 

 

THAI

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 3/63 มีผลขาดทุนสุทธิ 21,536.07 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 4,681.50 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 360% งวด 9 เดือน มีผลขาดทุนสุทธิ 49,552.53 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 11,119.87 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 345.65%

 

ในไตรมาส 3 ของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ลดลง 95.0% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ลดลง 97.8% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 34.9% ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 80.0% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 0.49 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน 91.9% สำหรับด้านการขนส่งสินค้ามีปริมาณการผลิตด้านพัสดุภัณฑ์ (ADTK) ต่ำกว่าปีก่อน 96.2% ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (RFTK) ต่ำกว่าปีก่อน 93.6% อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี่ยเท่ากับ 91.2% สูงกว่าปีก่อนที่เฉลี่ยที่ 52.2%

 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,727 ล้านบาท ต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 41,289 ล้านบาท หรือ 91.7% สาเหตุสำคัญเนื่องจากทั้งรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลง 37,654 ล้านบาท (95.1%) รายได้จากการบริการอื่นๆ ลดลง 1,718 ล้านบาท (56.2%) สำหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 19,375 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 28,483 ล้านบาท (59.5%) สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานผันแปรลดลงจากปริมาณการผลิต ปริมาณการขนส่ง และจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายคงที่ที่อยู่ในระดับสูงทำให้การลดลงของค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป ส่งผลให้ขาดทุนจากการดำเนินงาน 15,648 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 12,806 ล้านบาท (450.6%)

 

 

 

 

Air Asia

 

AAV เผยไตรมาส 3/63. ขาดทุนหนัก 1.83 พันล้านบาทขาดทุนเพิ่มขึ้น 341% หลังรายได้ยังลดลง ส่วน 9 เดือน ขาดทุน 3,649.6 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 808%

 

  บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3/63 มีผลขาดทุน 1,836.83 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 341% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 416.63 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.3787 บาท

 

  โดยมีรายได้รวม 2,403.2 ล้านบาท ลดลง 75% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวม อยู่ที่ 5,520.2 ล้านบาท ลดลง 46%

 

  โดยไตรมาส 3 /63 ไทยแอร์เอเชีย ทำการบินในทุกจุดหมายปลายในประเทศ อีกทั้งปรับเพิ่มปริมาณที่นั่งและความถี่ให้เป็นไปตามอุปสงค์ในประเทศ ดังนั้นเดือน ก.ย.63 กลับมาให้บริการเส้นทางในประเทศคิดเป็น 96% ของปริมาณที่นั่งก่อนการแพร่ระบาด เมื่อเทียบกับ 59% ในเดือน ก.ค.63 ส่งผลให้มีจานวนผู้โดยสารรวม1.86 ล้านคน โดยมีอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 65%

 

  ส่วน 9 เดือน มีผลขาดทุนรวม 3,649.64 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 808% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ ขาดทุน 401.90 ล้านบาท

 

  โดยมีรายได้รวม 12,078.7 ล้านบาท ลดลง 61% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวม อยู่ที่ 18,364.8 ล้านบาท ลดลง 41%

 

 

 

Bangkok Airways

 

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3/63 พลิกขาดทุน 1,569.11 ล้านบาท ลดลง 2,803% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 58.04 ล้านบาท

 

  โดยมีรายได้รวม 903 ล้านบาท ลดลง 86.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 2,416.2 ล้านบาท ลดลง 62.6% มีผลขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ บวกด้วยค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 422.8 ล้านบาท ลดลง 184%

 

  บริษัทได้กลับมาเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเป็นหลัก และปรับแผนเส้นทางบินและเพิ่มจำนวนเที่ยวบินให้เหมาะสมกับความต้องการเดินทาง ส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารเท่ากับ 0.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100% จากไตรมาสก่อนหน้า และมีอัตราขนส่งผู้โดยสารที่ 68.6%

 

  ส่วน 9 เดือน ขาดทุน 4,882.49 ล้านบาท ลดลง 3,817%จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 131.35 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม 8,196.4 ล้านบาท ลดลง 60.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้ธุรกิจสายการบินที่ลดลง 65.9% และธุรกิจสนามบินที่ลดลง 64.9% ขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวม 12,631.8 ล้านบาท ลดลง 36.7% มีผลขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ บวกด้วยค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 570.8% ลดลง 139.4% โดยมี ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารลดลง 65.3% และอัตราขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 62.4%

 

  บริษัทได้มีมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยดี ทั้งการปรับลดเงินเดือนผู้บริหารและพนักงาน การยกเลิกจ้าง Outsource และปรับลดจำนวนพนักงานให้สอดคล้องสถานการณ์

 

 

 

 

Nok Air

 

บริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2563 ขาดทุนสุทธิ 1,466.66 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.39 บาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 624.40 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.20 บาท

 

งวด 9 เดือนปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 3,935.96 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 1.09 บาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 1,615.31 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.54 บาท

 

ในงวดไตรมาส 3/2563 บริษัมีรายได้รวม 1,460.13 ล้านบาท ลดลง 47.01% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนงวด 9 เดือนมีจำนวน 4,827.74 ล้านบาท ลดลง 47.68% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

 

 

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม

สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

ข้อมูลข่าว : stockradars  , efinancethai , Hoonsmart

ภาพโดย Peter H จาก Pixabay 

++++++++++

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง