รีเซต

APEXเพิ่มทุน3,9ล้านหุ้น ขายหุ้นเดิมราคา0.10บ.

APEXเพิ่มทุน3,9ล้านหุ้น ขายหุ้นเดิมราคา0.10บ.
TNN ช่อง16
10 กรกฎาคม 2563 ( 11:51 )
272
APEXเพิ่มทุน3,9ล้านหุ้น ขายหุ้นเดิมราคา0.10บ.

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) หรือ APEX แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 1,999,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,249,887,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 4,249,787,500 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.10 บาท 

สำหรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดําเนินงานและด้านเงินทุน โดยมีแผนการนําเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จํานวน 99.98 ล้านบาท และใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร Sheraton Grand Bay Residences อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต จํานวน 300 ล้านบาท  

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีเงินทุน หมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาโครงการของบริษัท โดยไม่จําเป็นต้องเพิ่มภาระในการกู้เงินของบริษัท 

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง