รีเซต

GULFเพิ่มทุนขายหุ้นเดิม 10:1ราคา30บ.

GULFเพิ่มทุนขายหุ้นเดิม  10:1ราคา30บ.
TNN ช่อง16
23 กรกฎาคม 2563 ( 14:06 )
235
GULFเพิ่มทุนขายหุ้นเดิม  10:1ราคา30บ.

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เผยเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 10,666.50 ล้านบาท เป็น 11,733.15 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,060.65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

โดยกำหนดอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 30 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คำานวณมาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หักด้วยส่วนลดจำนวนประมาณร้อยละ 21.37 

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) วันที่ 7 สิงหาคม 2563 และกำหนดจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือ วันที่ 14 – 18 กันยายน 2563   

พร้อมกันนี้ กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เพื่อขอมติในวาระดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวที่เกี่ยวข้อง