2ผู้ถือหุ้นใหญ่เก็บAECเพิ่ม

2ผู้ถือหุ้นใหญ่เก็บAECเพิ่ม
TNN ช่อง16
28 กันยายน 2563 ( 07:45 )
74
2ผู้ถือหุ้นใหญ่เก็บAECเพิ่ม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) หุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC 

โดยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางสาวพิมพ์สุดา สุทธิสงค์ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ AEC จำนวน 168,723,278 หรือคิดเป็น 3.9376% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาเพิ่มขึ้นเป็น 215,260,578 หุ้น หรือคิดเป็น 5.0237% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

และนางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต ก็ได้ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ AEC เช่นกัน โดยซื้อจำนวน 204,146,294 หุ้น คิดเป็น 4.7643% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาเพิ่มขึ้นเป็น 259,636,094 คิดเป็น 6.0593% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวที่เกี่ยวข้อง