ความหมายของ "XD" และ "เครื่องหมาย" อื่นๆขึ้นที่ควรรู้ ในตลาดหุ้น

ความหมายของ "XD" และ "เครื่องหมาย" อื่นๆขึ้นที่ควรรู้ ในตลาดหุ้น
TrueID
15 กันยายน 2564 ( 10:58 )
84
ความหมายของ "XD" และ "เครื่องหมาย" อื่นๆขึ้นที่ควรรู้ ในตลาดหุ้น

เครื่องหมายที่ขึ้นในหุ้นแต่ละตัวมีความหมายทั้งสิ้น นักลงทุนมือใหม่ควรต้องรู้ว่า "เครื่องหมาย" ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะแสดงข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหุ้น ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเหตุการณ์ที่ ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนหรือการซื้อขายหุ้นนั้นๆ โดยเฉพาะหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD ขายแล้วจะได้เงินปันผลไหม? เป็นคำถามที่ได้รับบ่อยๆ ครับ แรกๆ ก็งงกันทุกคน

 

ในวันนี้ trueID จะมาบอกความหมายของสัญลักษณ์ที่ควรรู้มาให้นักลงทุนทุกท่านแล้ว

 

 

เครื่องหมาย “ตระกูลX”

 

ไม่ว่าจะเป็น XD, XM, XR, XW และอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องหมายตระกูลนี้ จะแสดงการไม่ได้รับสิทธิต่างๆ

ผู้ที่ซื้อหุ้นในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย X ใดๆ ก็ตาม จะไม่ได้รับสิทธิในเรื่องนั้นๆ (ตัว x แปลว่า อด) เช่น

 

 • XD (Excluding Dividend) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล 
 • XR (Excluding Right) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 • XW (Excluding Warrant) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
 • XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
 • XT (Excluding Transferable Subscription Right) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 • XI (Excluding Interest): ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
 • XP (Excluding Principal): ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
 • XA (Excluding All) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
 • XE (Excluding Exercise) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
 • XM (Excluding Meetings) : ผู้ซื้อไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • XN (Excluding Capital Return) : ผู้ซื้อไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
 • XB (Excluding Other Benefit) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้
  •  สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
  •  สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
  •  สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
  •  สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ

 

จากงานวิจัยหลายๆ งาน เขาว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดถ้าต้องการรับปันผลคือ ซื้อก่อน xd ซัก 3 เดือน หุ้นจะขึ้นมารับ xd ก่อน แล้วราคาลงมาตามปันผลเราก็ยังได้กำไร

 

นักลงทุนสามารถตรวจสอบได้จาก ปฏิทินหลักทรัพย์ ในเว็บไซต์ตลาด หลักทรัพย์ฯ หรือไม่ก็สังเกตจากเครื่องหมาย “CA” ท้ายชื่อหุ้น ซึ่งย่อมา จาก “Corporate Action” เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ทราบว่าหุ้นนั้นๆ กำลังจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในระยะเวลา 7 วัน หากอยากรู้ ว่าเป็นเหตุการณ์ใด ให้นำเม้าส์ไปวางตรงเครื่องหมาย CA ก็จะมี Pop-up เครื่องหมายตระกูล X และวันที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ปรากฎขึ้นมา

 

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องหมายอื่นๆ ที่เป็นการห้ามหรือเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในประเด็นต่างๆ เช่น

 

 • H (Trading Halt) : การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว อาจเพราะมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น แต่บริษัทยังไม่ได้แจ้งข้อมูล หรืออยู่ระหว่างรอเปิดเผยข้อมูล หรือมีเหตุอื่นที่อาจกระทบต่อการซื้อขายอย่างร้ายแรง
 • SP (Trading Suspension) : การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับการขึ้นเครื่องหมาย H แต่บริษัทยังไม่ สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯได้ หรืออาจฝ่าฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ส่งงบการเงินให้ภายในเวลากำหนด
 • NP (Notice Pending) : บริษัทมีข้อมูลที่ต้องรายงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท
 • NR (Notice Received) : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการชี้แจงข้อมูลจากบริษัทแล้ว
 • NC (Non-Compliance) : บริษัทที่เข้าข่ายการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ST (Stabilization) : หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน

 

 

เครื่องหมาย “ตระกูล T”

 

เป็นเครื่องหมายที่บอกระดับการติดแคชบาลานซ์ของหุ้นที่มีการซื้อขายผิดปกติ โดยมีความหมายดังนี้

 

 • T1 (Trading Alert Level 1) : ระดับ 1 Cash Balance
 • T2 (Trading Alert Level 2) : ระดับ 2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
 • T3 (Trading Alert Level 3) : ระดับ 3 ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
 
Cash Balance หมายความว่า นักลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น โดยวางเงินสดไว้กับโบรกเกอร์เต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
 
 
ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามโบรกเกอร์ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกประเภทบัญชี
 
 
ห้าม Net Settlement หมายความว่า ห้ามโบรกเกอร์หักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)
 
 
 
เมื่อรู้จักเครื่องหมายที่มาติดข้างๆ ชื่อหุ้นกันไปแล้ว หวังว่านักลงทุนมือใหม่ทุกท่านคงจะจดจำเครื่องหมายเหล่านี้ได้ขึ้นใจ เพราะยิ่งนักลงทุนรู้และเข้าใจข้อมูลต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าและราคาหุ้นมากขึ้นเท่าใด ก็จะสามารถจับจังหวะลงทุน หรือตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำมากขึ้เท่านั้น
 
 
ข้อมูล : SET , finnomena

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง