BGC จะเข้าซื้อหุ้น 3 บริษัทจาก"บางกอกกล๊าส" มูลค่าไม่เกิน 3,978 ลบ., เพิ่มทุนรองรับ

BGC จะเข้าซื้อหุ้น 3 บริษัทจาก"บางกอกกล๊าส" มูลค่าไม่เกิน 3,978 ลบ.,  เพิ่มทุนรองรับ
ทันหุ้น
16 ตุลาคม 2563 ( 10:13 )
130
BGC จะเข้าซื้อหุ้น 3 บริษัทจาก"บางกอกกล๊าส" มูลค่าไม่เกิน 3,978 ลบ.,  เพิ่มทุนรองรับ

ทันหุ้น-สู้โควิด : บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน 3 บริษัท โดยซื้อหุ้นจากบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน) หรือ BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จึงเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยง ในมูลค่าไม่เกิน 3,978 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ BGC จะซื้อหุ้น 3 บริษัทประกอบด้วยบริษัทบางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด หรือ BVP ในสัดส่วน100% มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่ง BVP เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่ง

 

และ เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บีจี แคเกจจิ้ง จำกัด หรือ BGP ในสัดส่วน100% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,150 ล้านบาท ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวด PET หลอดพรีฟอร์ม ฝาพลาสติก ลังพลาสติก ฟิล์มพลาสติก หรือฉลากบรรจุภัณฑ์พลาสติก   และเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กบินทร์บุรี กล๊าส อินดัสทรี จำกัด หรือKBI ในสัดส่วน 97.01% คิดเป็น มูลค่าประมาณ 2,328 ล้านบาท ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจการผลิต จัดจำหน่ายและนำเข้ากระจกหลากหลายรูปแบบ เช่น กระจกติดตั้งอาคาร กระจกตกแต่งอาคาร และกระจกนิรภัยเป็นต้น 

 

โดย BGC จะเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวของทั้ง 3 บริษัทจาก BG ซึ่งเป็นมูลค่าที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซึ่ง BG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BGC ในสัดส่วน 72.03% 

 

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าวคาดว่าจะเป็นผลดีต่อ BGC เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัท รวมทั้งธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากวัสดุประเภทอื่นที่จะช่วยส่งเสริมกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว ประกอบกับเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการเข้าซื้อหุ้ทั้ง 3 บริษัทจะเป็นรากฐานที่สำคัญที่ช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจระยะยาวได้อย่างรวดเร็ว 

 

การได้มาซึ่ง KBI ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระจกแผ่นมาตรฐานสากลที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วของบริษัท และสามารถนำมาต่อยอดกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วของบริษัทได้ในอนาคต รวมถึงความสามารถในการประหยัดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างบริษัท และ KBI 

 

นอกจากนี้คาดว่าการได้มาทั้ง3 บริษัทจะสามารถสร้างรายได้จากาการขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการพัฒนาศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วเดิมที่อาจมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างออกไป รวมถึงผ่านทางลูกค้ากลุ่มใหม่ของบริษัทโดยผ่านฐานลูกค้าเดิมของ BVP  และ BGP ในปัจจุบัน

 

**บอร์ดไฟเขียวเพิ่มทุน  

 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเพิ่มทุน โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 333.96 ล้านหุ้น โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวน 245.10 ล้านหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 0.35294 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 10.20 บาท กำหนดวันจองซื้อหุ้นในวันที่ 19-25 ม.ค.2564 และหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 88.86 ล้านหุ้นจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่1 หรือ BGC-W1 ที่จะออก โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นใหม่ต่อ 0.36256 วอร์แรนท์ ราคาเสนอขาย 0 บาท  

 

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 69.44 ล้านหุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด 

 

การเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแผนการลงทุนเพื่อเป็นผู้นำในด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BVP , BGP  และ KBI รวมถึงใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนที่สำหรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคต โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 

คณะกรรมการยังได้อนุมัติการออก BGC-W1 จำนวนไม่เกิน 88.86 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 0.36256 วอร์แรนท์ โดยราคาเสนอขายไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ วอร์แรนท์ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาใช้สิทธิ 7.877 บาทต่อหุ้น โดยวอร์แรนท์ดังกล่าวมีอายุ2ปี นับตั้งแต่วันที่ออก 

 

ราคาหุ้น BGC เช้านี้ เคลื่อนไหวอยู่ที่ 9.80 บาท ลบ 2.60 บาท หรือ 20.97% โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 89.01ล้านบาท

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง