รีเซต

BGC คาดอัตรากำไรขั้นต้นปี 67 ฟื้น หลังต้นทุนลดลง-ศก.ฟื้น

BGC คาดอัตรากำไรขั้นต้นปี 67 ฟื้น หลังต้นทุนลดลง-ศก.ฟื้น
ทันหุ้น
1 มีนาคม 2567 ( 15:05 )
15
BGC คาดอัตรากำไรขั้นต้นปี 67 ฟื้น หลังต้นทุนลดลง-ศก.ฟื้น

#BGC #ทันหุน-BGC คาดอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 จะฟื้นตัว หลังรับผลดีจากต้นทุนที่ลดลง และเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัว ขณะที่ผลดำเนินงานปี 66 มีรายได้จากการขายแตะ 15,005 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 324 ล้านบาท โดยรายได้ของ Prime เป็นไปตามคาดที่ประมาณ 100 ล้านบาทต่อไตรมาส ดันรายได้จากการขายของธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่นพุ่ง ชงบอร์ดจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตรา 0.080 บาท 

 

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์อื่นรายใหญ่ในไทย และภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯ และการฟื้นตัวของอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 จากต้นทุนที่ลดลงและแผนงานของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในปีนี้ โดยบริษัทฯ มีแผนงานคัดเลือกผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรที่ดี เน้นให้ความสำคัญในการขยายตลาดการส่งออก และการหาลูกค้าใหม่ พร้อมกับการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและพฤติกรรมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ด้านต้นทุนการผลิต คาดว่าจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาโซดาแอช ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่ออัตรากำไรขั้นต้น

 

นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่นมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะ Prime ที่มีรายได้เป็นไปตามคาดที่ 100 ล้านบาทต่อไตรมาส ทั้งนี้ ส่วนต่อขยายหรือ Prime B ได้เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้วช่วงไตรมาส 4/2566 และคาดว่าปีนี้จะเข้ามาช่วยเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่นอย่างต่อเนื่อง

และ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนผ่านการเจรจาต่อรองราคาและขยายจำนวนคู่ค้าเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น  การปรับสูตรการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย การปรับใช้พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ที่เหมาะสม เพื่อบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการเจรจาปรับราคาสินค้ากับลูกค้า รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต

 

ทั้งนี้ การลงทุนในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนการสำหรับบำรุงรักษาเตาตามระยะเวลา (Cold repair) เพื่อรับโอกาสจากเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว สำหรับธุรกิจใหม่จากการควบรวมกิจการยังคงพิจารณาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจในระยะยาว เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ

 

**ผลดำเนินงาน Q4/66

 

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2566 มีรายได้จากการขาย 4,263 ล้านบาท เติบโต 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และกำไรสุทธิ 101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 85 ล้านบาท โดยการวางกลยุทธ์ผลักดันการเติบโตส่งผลให้ยอดขายจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในกลุ่มเบียร์ โซดาและน้ำดื่ม และเครื่องดื่มชูกำลัง (Energy Drink) เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง รวมทั้งกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่นมียอดขายเพิ่มขึ้นจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนและม้วนฟิล์ม (Flexible Plastic) จากการเข้าถือหุ้นใน Prime ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนและม้วนฟิล์มในไตรมาส 2 ของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่นเติบโตมากถึง 31% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปีก่อนหน้า

 

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดปี 2566 มีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 15,005 ล้านบาท เติบโต 6% จากปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 14,192 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 324 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 507ล้านบาท เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 และ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงส่งผลต่อภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย รวมถึงในปี 2565 มีกำไรพิเศษจากการจำหน่ายกิจการกลุ่มพลังงาน จำนวน 80 ล้านบาท

 

**ปันผล 0.080 บาท

 

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ จึงมีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตรา 0.080 บาทต่อหุ้น และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 3 ครั้ง ในระหว่างปี 2566 จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2566 ทั้งสิ้น 0.280 บาทต่อหุ้น โดยมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 26 เมษายน 2567 นี้ และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง