เตือน! จงใจติดโควิด หวังเอาเงินเคลมประกัน มีโทษจำคุก 3 ปี

เตือน! จงใจติดโควิด หวังเอาเงินเคลมประกัน มีโทษจำคุก 3 ปี
Ingonn
29 มิถุนายน 2564 ( 09:50 )
117
เตือน! จงใจติดโควิด หวังเอาเงินเคลมประกัน มีโทษจำคุก 3 ปี

 

อย่าหาทำ‼️ จงใจติดโควิด หวังเคลมเงินประกัน​"เสี่ยงติดโควิดฟรี" แถมชวดเงินประกัน​ ซ้ำ! ผิดกฎหมาย จากกระแสข่าวเกี่ยวกับคนตามชุมชนจำนวนมากยอมติดโควิด-19 โดยต้งใจ เพื่อหวังเอาเงินเบิกเคลมจากบริษัทประกันไปใช้จ่ายตามความต้องการ ทำให้บริษัทประกันหลายแห่งเริ่มทยอยประกาศหยุดขายประกันภัยโควิดแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศแจ้งเตือนถึงกรณีที่มีผู้ที่ทำให้ตัวเองป่วยโควิด-19 เพื่อหวังเอาเงินจากการทำประกันนั้น จะไม่สามารถทำได้ และว่า การกระทำดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย และเป็นการใช้งานสิทธิโดยทุจริต หรือฉ้อฉลประกันภัย และส่งผลให้ประกันดังกล่าวถือเป็นโมฆะ

 

 

 

 

แต่รู้ใช่ไหมว่าการเอาตัวเองไปติดโควิด มันผิดกฎหมาย! วันนี้ TrueID ได้นำข้อกฎหมายจากเพจ ทนายคู่ใจ ของทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ มาเตือนคนที่กำลังคิดจะกระทำผิดกฎหมายแบบนี้อยู่ เพราะหากจงใจติดโควิดเพื่อเอาเงินประกัน มีโทษจำคุก 3 ปี

 

 


เพจ ทนายคู่ใจ ของทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ได้โพสต์เตือนโดยมีเนื้อหาดังนี้


ประกันภัยโควิด-19 เป็นประกันเพื่อหวังเป็นหลักประกันในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ได้ตั้งใจ และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่สุจริตเท่านั้น หากผู้ที่ทำประกันภัยไว้หลายฉบับและจงใจเอาตัวไปเสี่ยงให้ติดเชื้อ เพื่อหวังเงินเอาประกัน อาจเข้าเงื่อนไขการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือเป็นการฉ้อฉลประกันภัยได้

 

 

การทำประกันเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยเราก็มีประกันค่อยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆให้ แต่.....ถ้าทำประกันเพื่อหวังเงินประกันในทางทุจริตระวังจะติดคุกได้

 


      
ศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ ให้ความหมายทุจริตว่าคือ การกระทำด้วยความมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดภัยขึ้นโดยตรง หรือโดยลักษณะที่เห็นได้ว่าภัยนั้นเป็นผลอันจำเป็นต้องเกิดจากการกระทำอันนั้น

 

 

 ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ อธิบายความทุจริตว่า ว่าเป็นการกระทำที่มุ่งหมายให้เกิดวินาศภัยขึ้นเพื่อที่จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย

 

 

ฎีกา1468/2521 วินิจฉัยว่า บริษัทโจทก์มีส่วนรู้เห็นให้มีการวางเพลิงเผาทรัพย์ของตนเพื่อหวังเงินประกัน ถือได้ว่าวินาศภัยครั้งนี้เกิดขึ้นโดยการกระทำโดยเจตนาของบริษัทโจทก์ผู้เอาประกันภัย บริษัทโจทก์จึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย อีกนัยหนึ่งคือจำเลยผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดเพราะวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความทุจริตของบริษัทโจทก์ผู้เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879

 

 

ดังนั้นหากใครทำประกัน แล้วจงใจเอาตัวเองไปติดเชื้อ เพื่อเอาเงินประกัน ระวังจะไม่ได้ทั้งเงินและจะติดคุกด้วย

 

 

 

แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 

 

มาตรา ๑๑๔/๔  ผู้ใดเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 

 

มาตรา ๑๐๘/๔  ผู้ใดเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

มาตรา ๘๗๙  ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์

 

 

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความวินาศภัยอันเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

 

 

 

 

จึงขอเตือนไว้ว่าอย่าหลงเชื่อกรณีมีการชักจูงให้ผู้เอาประกันภัยโควิด-19 บางรายเอาตัวไปเสี่ยงให้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อจะได้เคลมเงินประกัน​ ซึ่งปัจจุบันมีการส่งข่าวกระจายตามช่องทางออนไลน์กลุ่มต่างๆ

 

 

การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิต​ และหากผู้ที่ทำประกันภัยไว้หลายฉบับ​ จงใจเอาตัวไปเสี่ยงให้ติดเชื้อ เพื่อหวังเอาเงินประกัน อาจเข้าเงื่อนไขการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือเป็นการฉ้อฉลประกันภัย​ เป็นเหตุให้ไม่ได้รับเงินตามกรมธรรม์​ หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​ สายด่วน คปภ. 1186

 

 

 

ข้อมูลจาก เพจ ทนายคู่ใจ , คปภ , Asia Insurance , วิริยะประกันภัย , กรุงเทพประกันภัย

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง