เปิดขั้นตอนเคลมประกันโควิด-19 หากติดแล้วต้องทำยังไงต่อ?

เปิดขั้นตอนเคลมประกันโควิด-19 หากติดแล้วต้องทำยังไงต่อ?
Ingonn
5 พฤษภาคม 2564 ( 15:33 )
1.7K
เปิดขั้นตอนเคลมประกันโควิด-19 หากติดแล้วต้องทำยังไงต่อ?

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนการติดเชื้อมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประกันโควิด เป็นที่นิยม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เมื่อมีประกันโควิด-19 ทั้งประเภท เจอ-จ่าย-จบ และประเภทค่ารักษาพยาบาลแล้ว การเคลมประกันก็แตกต่างกันออกไปตามประเภทที่เลือกซื้อเช่นกัน วันนี้ True ID จึงรวบรวมขั้นตอนการเคลมประกันโควิด-19 มาไว้ให้แล้ว

 

 

ประเภทประกันโควิด-19 

มี 2 ประเภท 


1.ประกันโควิด-19 แบบ เจอ จ่าย จบ 

2.ประกันโควิด-19 แบบมีค่ารักษาพยาบาล

 

7 ประกันโควิด-19 เบี้ยไม่เกิน 500/ปี  เดือนเมษา 64 >> คลิก <<

 

 


ขั้นตอนการเคลมประกันโควิด 

 

1.เตรียมสอบเอกสาร


- แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


- ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ และผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19 (ฉบับจริง)


- ผลการตรวจโรคว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากห้องทดลอง (Lab test result ฉบับจริง) ที่เป็นผลตรวจจาก รพ. ในไทย


- แฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล พร้อมประทับตรา รพ.


- ใบเสร็จสรุปค่าใช้จ่าย รายละเอียดยา เวชภัณฑ์ ผลตรวจวินิจฉัย ฯลฯ พร้อมประทับตรา รพ.


- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร


- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัญชี (สำหรับเฉพาะแผนเจอ จ่าย จบ)


- สำเนากรมธรรม์ประกันโควิดที่ยังไม่หมดอายุ


- เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ในการเคลมให้บริษัทประกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล

 

 

2.  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

ตรวจสอบชื่อผู้เอาประกัน ชื่อผู้รับผลโยชน์ หมายเลยบัตรประชาชน วัน เดือน ปีเกิด รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขต่างๆ ว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อเป็นรักษาผลประโยชน์ให้กับตัวคุณเอง หรือครอบครัวของคุณ อีกทั้งยังช่วยให้หน้าที่ของบริษัทประกันภัยทำงานได้เร็วขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเร็วขึ้น 

 


3.ส่งเอกสาร


สามารถส่งได้ 2 วิธี คือทางไปรษณีย์และอีเมล แต่หากส่งผ่านทางไปรษณีย์จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้ดีที่สุด และอย่าลืมทำใบปะหน้าที่ระบุรายชื่อเอกสารทั้งหมดที่ส่งแนบไปด้วยเพื่อป้องเอกสารหล่นหาย 

 

 

4.รอรับสินไหม


ตรวจสอบความถูกต้องทันทีเมื่อได้รับค่าสินไหม หากไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งตัวแทน หรือบริษัทประกันทันที ซึ่งจะได้เงินช้าหรือเร็วแล้วก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอน และเงื่อนไขของแต่ละบริษัท 

 

 

การเคลมประกันแต่ละประเภท


ประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ  
ให้เตรียมเอกสารดังนี้ แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดทนจากบริษัทประกัน, ผลวินิจฉัยของแพทย์ และโรงพยาบาล หรือผล lap, ใบรับรองแพทย์, เอกสารอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาล พร้อมรายการยา สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น จากนั้นก็ส่งเคลม ซื้อไว้กี่ฉบับก็เคลมได้ตามนั้น

 

ประกันโควิดแบบมีค่ารักษาพยาบาล 
ตรวจสอบสัญญาก่อนว่าต้องสำรองเงินจ่ายหรือไม่ในสัญญาหรือกรมธรรม์ เพราะบางบริษัทให้ลูกค้าสำรองจ่ายไปก่อน แล้วค่อยเอาบิลมาเบิกทีหลัง หรือหากไม่ต้องสำรองจ่าย แต่จะแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทประกันนั้นๆ

 

มีประกันชีวิต และประกันโควิด-19 ด้วย 
ควรเช็กกับตัวแทน หรือบริษัทประกันก่อนว่า ให้ความคุ้มครองในรูปแบบไหนบ้าง เช่น ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน หรือไม่ เมื่อเช็กแล้วก็สามารถเคลมค่ารักษาพ่วงกับประกันภัยโควิด-19 ได้ทันที

 


นอน รพ.สนามหรือ Hospitel เคลมได้ไหม 


ปัจจุบันการเคลมค่ารักษาครอบคลุมทั้ง โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel แล้ว โดยทาง คปภ. ได้ประกาศว่าผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาตัวในรพ.สนามและ Hospitel ให้ถือว่าเป็น “ผู้ป่วยในและสามารถเคลมประกันโควิดได้” แต่หากมีข้อสงสัย และคุยกับบริษัทประกันไม่เคลียร์ แนะนำให้โทรไปคุยกับสายด่วน  คปภ.1186

 

 


อย่างไรก็ตามก่อนเลือกซื้อประกันและทำข้อตกลงใดๆในสัญญาควรอ่านเงื่อนไขรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน เพื่อความคุมค่าของผู้ถือประกัน

 

 

 

ข้อมูลจาก ancbroker , ไทยรัฐ , กรุงเทพธุรกิจ

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง