รีเซต

นโยบายจ่ายค่ารักษาพยาบาลของจีน เอื้อประโยชน์ต่อ 'ผู้อพยพต่างถิ่น' เพิ่มขึ้น

นโยบายจ่ายค่ารักษาพยาบาลของจีน เอื้อประโยชน์ต่อ 'ผู้อพยพต่างถิ่น' เพิ่มขึ้น
Xinhua
22 ตุลาคม 2566 ( 17:56 )
76
นโยบายจ่ายค่ารักษาพยาบาลของจีน เอื้อประโยชน์ต่อ 'ผู้อพยพต่างถิ่น' เพิ่มขึ้น
(แฟ้มภาพซินหัว : พนักงานช่วยเหลือผู้สูงอายุชำระค่าใช้จ่ายที่ช่องชำระเงินสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงปักกิ่งของจีน วันที่ 9 ธ.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 22 ต.ค. (ซินหัว) -- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจีน รายงานว่ามีผู้อพยพต่างถิ่นที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในจีน ได้รับประโยชน์จากนโยบายชำระค่ารักษาพยาบาลทันทีแบบข้ามมณฑลผ่านบัญชีประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น

แรงงานอพยพต่างถิ่นในชนบท ผู้สูงอายุที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับบุตรหลาน และผู้อพยพต่างถิ่นอื่นๆ สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนอกมณฑลบ้านเกิดของพวกเขาโดยตรงภายใต้โครงการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน

สถิติล่าสุดจากสำนักงานฯ ระบุว่าจำนวนการชำระค่ารักษาพยาบาลแบบข้ามมณฑลโดยตรง ช่วงไตรมาสสาม (เดือนกรกฎาคม-กันยายน) ของปีนี้ รวมอยู่ที่ 36.4 ล้านรายการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.7 เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส

รายงานระบุว่ามีการชำระค่ารักษาพยาบาลทันทีแบบข้ามมณฑลของผู้ป่วยใน ณ สถาบันการแพทย์ที่กำหนดราว 78,200 แห่งทั่วจีน โดยจำนวนการชำระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวในช่วงไตรมาสสามรวมอยู่ที่กว่า 3.1 ล้านรายการ

ขณะการชำระค่ารักษาพยาบาลทันทีแบบข้ามมณฑลของผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสสาม รวมอยู่ที่ 33.3 ล้านรายการ

อนึ่ง โครงการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานของจีนครอบคลุมประชาชนราว 1.36 พันล้านคน โดยอัตราความครอบคลุมในปัจจุบันสูงเกินร้อยละ 95 ของประชากรทั้งหมดแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง