รวม 6 ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ราคาถูก ซื้อแบบนี้คุ้มแน่นอน!

รวม 6 ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ราคาถูก ซื้อแบบนี้คุ้มแน่นอน!
Ingonn
26 เมษายน 2564 ( 14:23 )
5.3K
รวม 6 ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ราคาถูก ซื้อแบบนี้คุ้มแน่นอน!

หลังจากมีกระแสข่าวการแพ้วัคซีนโควิด-19 หลังฉีด เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ประกันสำหรับกรณีแพ้วัคซีน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งควรทำไว้เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 

วันนี้ True ID ได้รวบรวมทริคในการเลือกซื้อประกันโควิด-19 พร้อมรวบรวม 6 ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ที่ราคาไม่แพงและยังคุ้มครองอย่างครอบคลุมมาไว้ที่นี่แล้ว

 

 

แนวทางเลือกซื้อประกันโควิด-19

 

1.ศึกษารายละเอียดความคุ้มครองของแต่ละบริษัทประกันให้ครบถ้วน เพราะแต่ละบริษัทมีรายละเอียดความคุ้มครองพื้นฐานแตกต่างกัน 


2.พิจารณาความเสี่ยงภัย และความความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันตามกำลังซื้อของตนเอง 


3.กรอกข้อมูลประกอบการขอเอาประกันภัยตามความจริงตามใบคำขอที่บริษัทสอบถาม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้บริษัทจะใช้ในการพิจารณารับประกันภัย เช่น การทำประกันโควิด-19 บริษัทอาจถามว่ามีการซื้อประกันโควิด-19 ไว้แล้วกี่ฉบับกับบริษัทประกันภัยใดบ้าง
หากบริษัทพิจารณาแล้วรับประกันภัยแล้ว ประชาชนก็จะได้รับความคุ้มครองทุกฉบับ และการเคลมสินไหมหากเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ บริษัทก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขกรมธรรม์เช่นกัน


แต่มีข้อยกเว้นที่ประชาชนควรทราบคือ “การเจตนาทุจริต หวังประโยชน์จากการทำประกันภัย ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่าย เป็นการฉ้อฉลประกันภัยได้”

 

 

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันโควิด-19


1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (ประกันชีวิต) หรือภาวะโคม่าหรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (ประกันวินาศภัย) เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19


ทั้งนี้ ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ  


 - ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง


 - ต้องอาศัยเครื่องช่วยเพื่อพยุงชีพ


 - ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก แต่ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุรา หรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug abuse)

 


2.ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์


3.ผลประโยชน์การได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือที่เรียกกันว่า เจอ จ่าย จบ


4.ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันในกรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโควิด-19 ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ระบุชดเชยไว้สูงสุดไม่เกิน 30 วัน


5.บางบริษัทมีการพัฒนาความคุ้มครองที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางว่าเจ็บป่วยด้วยเชื้อไวรัสโควิด-19  รวมถึงการว่าจ้างบริษัทบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น ให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้


6.ค่าใช้จ่ายตรวจหาโควิด-19 ของบุคคลในครอบครัว หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางว่าเจ็บป่วยด้วยเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้  แต่หากได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาดเท่านั้น


7.ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

 

 

7 ประกันโควิด-19 เบี้ยไม่เกิน 500/ปี  เดือนเมษา 64 >>> คลิก <<<

 

 

6 ประกันกรณีแพ้วัคซีนโควิด-19

 

รูปแบบที่ 1 : ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะ 
ประกันรูปแบบนี้มักจะมีค่าปลอบขวัญ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการจ่ายเงินชดเชยกรณีที่มีอาการโคม่า และเสียชีวิตตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด  

 

1.กรุงเทพประกันภัย  
ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 มีประกันภัยสำหรับแพ้วัคซีนโควิด 3 รูปแบบ โดยเบี้ยประกันต่อปี เริ่มต้นที่ 99 บาท 489 บาท และ 859 บาท ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองและวงเงินที่จะได้รับ

 

 

คุ้มครองการแพ้วัคซีน โควิด-19 เมื่อเจอแพ้แล้วจ่ายค่ารักษาพยาบาล พร้อมรับเงินปลอบขวัญเมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รองรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เลือกความคุ้มครองได้ 3 แบบหลัก ดังนี้ (กรณีเป็นลูกค้าที่มีประกันโควิด-19 อยู่แล้ว จะได้รับราคาพิเศษ)

เงื่อนไขการรับประกันภัย


1. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. รับประกันภัยทุกอาชีพ
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
5. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อยกรุงเทพประกันภัย โทร 0-2285-8585

คลิกดูข้อมูลประกันโควิด-19

 

 

2.Tip Insure By ทิพยประกันภัย 
Tipinsure ในเครือทิพยประกันภัย เปิดตัว "ประกันวัคซีนโควิด-19" ที่มีให้เลือก 2 แผนคุ้มครอง โดยเริ่มต้นในราคาที่ค่อนข้างต่ำ คือเบี้ยประกันต่อปี 70 บาท และ 120 บาท  โดยเน้นค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นโควิด-19 และอาการโคม่า

- เบี้ยราคาประหยัด เริ่มต้นเพียง 70 บาท/คน/ปี
- สมัครได้ทั้งลูกค้าทิพยที่ต้องการซื้อเพิ่มหรือลูกค้าทั่วไป
- คุ้มครองภาวะโคม่าจากการแพ้วัคซีน COVID-19 สูงสุด 1,000,000 บาท
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน COVID-19

 คลิกดูข้อมูลประกันโควิด-19

 

 

 

รูปแบบที่ 2 : ประกันโควิด-19 ที่ครอบคลุมอาการ แพ้วัคซีนโควิด-19 ด้วย 
นอกจากประกันประเภทแพ้วัคซีนโควิด-19 โดยตรงแล้ว ยังมีประกันโควิด-19 ที่ครอบคลุมอาการแพ้วัคซีนโควิดด้วย โดยประกันจะเน้นการจ่ายค่ารักษากรณีติดโควิด หรือค่ารักษาเมื่อติดโควิดเป็นหลัก (ขึ้นอยู่กับว่าเลือกแบบ เจอจ่ายจบ หรือแบบจ่ายค่ารักษาพยาบาล) แต่จะเพิ่มความคุ้มครองกรณีที่แพ้วัคซีนโควิด-19 เข้าไปด้วย 

 

3.เมืองไทยประกันภัย  
เป็นประกันโควิดแบบจ่ายค่ารักษาพยาบาล มี 2 รูปแบบที่ครอบคลุมการแพ้วัคซีนคือ แบบเบี้ยประกัน 900 บาทต่อปี และ 1,200 บาทต่อปี โดยให้วงเงินค่ารักษากรณีแพ้วัคซีนที่ 50,000 บาทเท่ากัน


"เมืองไทยประกันภัย" ยกระดับความคุ้มครอง รับเพิ่มทันทีความคุ้มครองการแพ้วัคซีนไวรัสโคโรนา (COVID-19) หมดกังวลแม้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วย 2 แผนความคุ้มครอง ดังนี้

 

  • แผน 1 ประกัน 900 บาทต่อปี ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จ่ายตามจริง) 50,000 บาท ภาวะโคม่า (Coma) จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1,500,000 บาท

 

  • แผนที่ 2 ประกัน 1,200 บาทต่อปี ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จ่ายตามจริง) 50,000 บาท ภาวะโคม่า (Coma) จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2,000,000 บาท

 

 

 

อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขว่าอาชีพนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สามารถซื้อได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น


สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2665-4000, 0-2290-3333 หรือโทร 1484

คลิกดูข้อมูลประกันโควิด-19

 

 

4. ไทยประกันภัย  
ประกันโควิด แบบเจอจ่ายจบ ที่คุ้มครองกรณีแพ้วัคซีนโควิด ถึง 3 แบบด้วยกัน คือเบี้ยประกันต่อปี 359 บาท 579 บาท และ 689 บาท โดยมีค่ารักษาพยาบาลเมื่อแพ้วัคซีนโควิดสูงสุด 20,000 บาท ลดหลั่นไปตามเบี้ยประกัน

 

 

  • แผน 1 จ่ายเบี้ยประกันภัยคนละ 359 บาท/ปี กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก รับทันที 50,000 บาท การรักษากรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน 10,000 บาท* และกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือระยะสุดท้ายจากโควิด-19 หรือจากการแพ้วัคซีน รับสูงสุด 150,000 บาท

 

  • แผน 2 จ่ายเบี้ยประกันภัย คนละ 579 บาท/ปี กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก รับทันที 75,000 บาท การรักษากรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน 15,000 บาท*และกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือระยะสุดท้ายจากโควิด-19 หรือจากการแพ้วัคซีน รับสูงสุด 225,000 บาท

 

  • แผน 3 จ่ายเบี้ยประกันภัยรายละ 689 บาท/ปี กรณีที่ตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก รับทันที 100,000 บาท การรักษากรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน 20,000 บาท* และกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือระยะสุดท้ายจากโควิด-19 หรือจากการแพ้วัคซีน รับสูงสุด 300,000 บาท

 

คลิกดูข้อมูลประกันโควิด-19

 

 

5.สินทรัพย์ประกันภัย  
มีประกันโควิดทั้งแบบ เจอจ่ายจบ เบี้ยประกันต่อปี 499 บาท และแบบจ่ายค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประกันต่อปี 999 บาท และความคุ้มครองอื่นๆ ที่เงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์ ซึ่งทั้ง 2 แบบครอบคลุมกรณีวัคซีนโควิด-19 ทั้งสิ้น

 

เจอจ่ายจบ เบี้ยประกันต่อปี 499 บาท

- ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีตรวจเจอติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นครั้งแรก 100,000 บาท
- การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 150,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000

 

 

แบบจ่ายค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประกันต่อปี 999

- ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 100,000 บาท
- การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 200,000
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 20,000

 

 

คลิกดูข้อมูลประกันโควิด-19

 

 

6.ทิพยประกันภัย  
ประกันภัยโควิดแบบจ่ายค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประกัน 1,250 บาท ครอบคลุมการรักษากรณีแพ้วัคซีนสูงสุด 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อปี 100,000 บาท

 

 

คลิกดูข้อมูลประกันโควิด-19

 


ทั้งนี้ แผนประกันส่วนใหญ่จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งผู้เอาประกันควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนทำประกันภัย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงมากที่สุด

 

สำหรับผู้ที่มี "ประกันสุขภาพ" อยู่แล้ว ควรเช็คความคุ้มครองของประกันที่มีอยู่เดิมก่อน เนื่องจากหลายบริษัทประกันมีการเพิ่มความคุ้มครองโรค "โควิด-19" ให้อัตโนมัติ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก TQM , ไทยประกันภัย , กรุงเทพประกันภัย , เมืองไทยประกันภัย , Tip Insure , กรุงเทพธุรกิจ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง