รีเซต

หุ่นยนต์ว็อกเซล (Voxel) หุ่นยนต์นักสร้างจาก MIT

หุ่นยนต์ว็อกเซล (Voxel) หุ่นยนต์นักสร้างจาก MIT
TNN ช่อง16
1 ธันวาคม 2565 ( 15:24 )
27
หุ่นยนต์ว็อกเซล (Voxel) หุ่นยนต์นักสร้างจาก MIT

ปัจจุบันแรงงานหุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในเกือบทุกอุตสาหกรรม โดยล่าสุดนักวิจัยได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าว็อกเซล (Voxel Robot) ซึ่งสามารถสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่หน้าตาเหมือนมันเป๊ะ ไปจนถึงวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมัน เช่น รถยนต์ หรือตึก


ระบบว็อกเซล (Voxel System) 

โดยนักวิจัยได้อาศัยระบบว็อกเซล (Voxel System) ในการสร้างหุ่นยนต์ และในการทำงานของหุ่นยนต์ ซึ่งระบบดังกล่าวก็คือการนำหน่วยเล็ก ๆ มารวมกันเพื่อให้ได้ภาพรวมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ดังนั้นหุ่นยนต์จึงถูกประกอบขึ้นจากหน่วยเล็ก ๆ 6 ชิ้น ทำให้ได้หุ่นยนต์ที่มีหน้าตาเป็นรูปตัวยูกลับหัว และในส่วนของการทำงาน หุ่นยนต์จะใช้ขาในการจับหน่วยเล็กมาวางประกอบเรียงกันให้ได้วัตถุตามคำสั่ง เช่นในกรณีที่มันถูกสั่งให้สร้างหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมันอีกหนึ่งตัว มันจะจับหน่วยเล็กจำนวน 6 ชิ้น มาเรียงต่อกันให้ ได้เป็นหุ่นยนต์รูปตัวยูกลับหัวอีก 1 ตัว

โดยในอนาคต นักวิจัยมองว่าเราสามารถสร้างหุ่นยนต์ว็อกเซลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ และจะมีเพียงแค่ 1 ตัว ที่อาศัยแรงงานมนุษย์ในการประกอบ หลังจากนั้นจึงสั่งให้หุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์เพิ่ม แล้วให้พวกมันทำงานเป็นทีมในการสร้างวัตถุขนาดใหญ่ เช่น บ้าน, ตึก และรถยนต์ อย่างไรก็ตาม การจะให้หุ่นยนต์ขนย้ายวัตถุขนาดใหญ่อย่างชิ้นส่วนรถยนต์บางส่วน ข้อต่อระหว่างหน่วยเล็กของหุ่นยนต์จะต้องสามารถรองรับน้ำ หนักได้มากกว่าที่ทำได้ในปัจจุบัน ดังนั้นทีมนักวิจัยจึงกำลังมุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาส่วนนี้อยู่


อนาคตในอุตสาหกรรมอวกาศและการทหาร 

สำหรับหุ่นยนต์ดังกล่าวเป็นฝีมือของนักพัฒนาจากศูนย์บิตและอะตอม (Center for Bits and Atoms) ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือเอ็มไอที (MIT) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งนาซา (NASA) และหน่วยงานวิจัยและพัฒนากองทัพสหรัฐ ฯ (U.S. Army Research Laboratory) ด้วยการสนับสนุนจากทั้ง 2 หน่วยงาน มันจึงถูกคาดการณ์ไว้ว่าภายในไม่กี่ปีนี้ นอกจากจะถูกนำไปใช้งานในด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั่วไปแล้ว อาจถูกนำไปใช้ทั้งในอุตสาหกรรมอวกาศ เช่น การประกอบดาวเทียม และใช้ในทางการทหารด้วย

ข้อมูลและภาพจาก MIT News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง