รีเซต

PLANBชูสื่อนอกบ้าน จัด1.9พันล.ขยายต่อ

PLANBชูสื่อนอกบ้าน จัด1.9พันล.ขยายต่อ
ทันหุ้น
28 กุมภาพันธ์ 2565 ( 00:31 )
109
PLANBชูสื่อนอกบ้าน จัด1.9พันล.ขยายต่อ

#PLANB #ทันหุ้น – PLANB ชี้หากสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2565 บริษัทสามารถกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง พร้อมอวดผลงานไตรมาส 4/2564 โตก้าวกระโดดมีรายได้ 1,224 ล้านบาท โต 11.5% และมีกำไรสุทธิ 151 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน ดันทั้งปี 2564 มีรายได้ 4,443 ล้านบาท โต 19.3% ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่ยืดเยื้อในปี 2564ระบุมีเงินในมือ 1,986 ล้านบาท พร้อมขยายการลงทุนสื่อโฆษณานอกบ้าน และธุรกิจด้านสปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง

 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB เปิดเผยว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในไตรมาส 4/2564ส่งผลเชิงบวกโดยตรงต่อการใช้เม็ดเงินสื่อโฆษณาของแบรนด์สินค้า ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฟื้นตัวและสามารถสร้างกำไรสุทธิในปี 2564 ที่ 64 ล้านบาท โดยผลประกอบการในไตรมาส 4/2564 มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (V-Shaped) มีกำไรสุทธิ 151 ล้านบาท จากไตรมาสก่อนหน้า ธุรกิจทยอยกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นหลังสถานการณ์ COVID-19เริ่มคลี่คลาย รวมถึงความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่าย และให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A) ที่มีประสิทธิภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

 

ขณะที่การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4/2564ส่งผลให้หลายแบรนด์สินค้าทยอยกลับเข้ามาลงทุนในสื่อโฆษณาอีกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือเงินสดปลายปี 2564 จำนวนกว่า 1,986 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย ธุรกิจด้านสปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง

 

สำหรับรายได้รวมในปี 2564 อยู่ที่ 4,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยไตรมาส 4/2564 มีรายได้ 1,224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5% จากไตรมาสก่อน แบ่งเป็นรายได้จากสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่ 1,024 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมที่ 200 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 จากสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิม ส่งผลกระทบให้เกิดความวิตกกังวลต่อการตัดสินใจใช้เม็ดเงินสื่อโฆษณาบางส่วน

 

*ขยายธุรกิจต่อเนื่อง

 

ขณะที่สถานการณ์ COVID-19 ในช่วงปลายปี 2563มีสถานการณ์ที่ไม่รุนแรงมากนักพบว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศเท่ากับศูนย์ราย ประกอบกับภาครัฐมีการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หลายมาตรการ ซึ่งสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ ทำให้รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 4/2564ไม่สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรงกับรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 4/2563

 

นอกจากนี้บริษัทเดินหน้าพัฒนา Content และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 100%ของกลุ่มสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย ของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUAเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแพลนบีให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างรายได้ทันทีในช่วงไตรมาส 2/2565สะท้อนวิสัยทัศน์ของแพลนบีในการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่มีความครอบคลุมถึงผู้บริโภคตลอดชีวิตประจำวันของการเดินทาง พร้อมสร้างเครือข่ายและการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้งผ่านกลุ่มธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม

 

*ปี 65 กลับมาฟื้นตัว

 

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผลประกอบการธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมยังสามารถเติบโตได้ในระยะยาว จากการมุ่งพัฒนาธุรกิจให้มีความหลากหลายสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมพร้อมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

 

อย่างไรก็ดีสัญญาณบวกของการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมพร้อมกับการกลับมาของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ทั้งนี้ บริษัทมีความมั่นใจว่าหากสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2565 บริษัทจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง