บอร์ดบีโอไอ ไฟเขียวลดภาษี 13 ปี ยั่วเอกชนลงทุน ศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนม

บอร์ดบีโอไอ ไฟเขียวลดภาษี 13 ปี ยั่วเอกชนลงทุน ศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนม
มติชน
10 กุมภาพันธ์ 2564 ( 11:26 )
17
บอร์ดบีโอไอ ไฟเขียวลดภาษี 13 ปี ยั่วเอกชนลงทุน ศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนม

ศักดิ์​สยาม เผยบอร์ดบีโอไอ ไฟเขียวหลักการส่งเสริมเอกชนร่วมทุน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนม ลดหย่อนภาษี 13 ปี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระการพิจารณาการขออนุมัติในหลักการส่งเสริมการลงทุนแก่เอกชนผู้ร่วมลงทุน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ได้อนุมัติในหลักการให้การส่งเสริมแก่เอกชนที่จะร่วมลงทุนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของ ขบ. ใน 3 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1.กิจการสถานที่ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก หรือโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเทียบเรือ (รพท.) 2.กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย และ 3.กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า

 

โดยเอกชนที่จะเข้าร่วมทุนกับ ขบ. ในรูปแบบรัฐร่วมเอกชน (พีพีพี) ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 มีสิทธิที่จะขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละกิจการตามที่ บีโอไอ กำหนด อาทิ การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และการได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยพื้นที่โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เอกชนมีสิทธิที่จะขอรับการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมสูงสุดถึง 13 ปี ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เอกชนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนภายในโครงการมากยิ่งขึ้น โดย ขบ. จะได้กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมจาก ไว้ในประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุนต่อไป

 

ทั้งนี้ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม จัดเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า ของ ขบ. กระทรวงคมนาคม ตั้งอยู่ที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม บนเนื้อที่กว่า 121 ไร่ ซึ่งจะทำหน้าที่รองรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศบนเส้นทางสาย R12 เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทย – สปป.ลาว – เวียดนาม – จีนตอนใต้ ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)

 

รวมถึงรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง ระหว่างทางถนนกับทางราง ผ่านแนวการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง