รีเซต

‘ศักดิ์สยาม’ โชว์โครงการปี65 พร้อมดันลงทุนมอเตอร์เวย์ 2.6 แสนล้าน รวมระยะทางกว่า 200 กม.

‘ศักดิ์สยาม’ โชว์โครงการปี65 พร้อมดันลงทุนมอเตอร์เวย์ 2.6 แสนล้าน รวมระยะทางกว่า 200 กม.
มติชน
15 ตุลาคม 2564 ( 22:47 )
42
‘ศักดิ์สยาม’ โชว์โครงการปี65 พร้อมดันลงทุนมอเตอร์เวย์ 2.6 แสนล้าน รวมระยะทางกว่า 200 กม.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วทั้งประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด โดยในปี 2565 กระทรวงคมนาคม จะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมในเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมระหว่างรูปแบบการขนส่ง และการกำกับดูแลการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา และราคาสมเหตุสมผล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการสานต่อนโยบายเดิมจากปี 2564 และการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มเติมปี 2565

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า นโยบายในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงคมนาคมสำหรับปี 2565 การพัฒนาระบบคมนาคมที่ยั่งยืน จำนวน 22 นโยบาย อาทิ พัฒนาระบบถนน เชื่อมโยงโครงข่ายให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างยั่งยืน การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์เดลิเวอรี่ และบังคับใช้กฎหมายเต็มรูปแบบ การแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟอย่างยั่งยืน งานจัดระเบียบการรุกล้ำลำน้ำในแม่น้ำและชายฝั่ง และการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ เป็นต้น

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า โดยโครงการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คือนโยบายที่กระทรวงคมนาคมจะผลักดันในปี 2565 เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมที่ยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการเชื่อมโยงโครงข่ายและบริการด้านคมนาคมอย่างบูรณาการ มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนและโครงการสำคัญในปี 2565 กระทรวงคมนาคมจะมุ่งเน้น ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงข่ายถนนมอเตอร์เวย์และทางพิเศษเส้นทางใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนการเชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมืองหลักโดยรอบไปยังภูมิภาคต่างๆ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1.มอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว 2.มอเตอร์เวย์ M9 วงแหวนตะวันตก ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง 3.มอเตอร์เวย์ M5 ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน 4.โครงข่ายเชื่อมต่อ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา กับทางหลวง (ทล.) 32 5.มอเตอร์เวย์ M7 ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ 6.มอเตอร์เวย์ M8 สายนครปฐม-ปากท่อ 7.ทางพิเศษ ขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 และ N2 และ 8.ทางพิเศษ ส่วนต่อขยายสายฉลองรัช ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบที่ 3 รวมระยะทาง 203.68 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุน 261,854 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง