รีเซต

ไฟเขียว! ครม. เคาะประกันรายได้ปาล์มปี 65 วงเงิน 3 พันล้านบาท

ไฟเขียว! ครม. เคาะประกันรายได้ปาล์มปี 65 วงเงิน 3 พันล้านบาท
TNN ช่อง16
31 พฤษภาคม 2566 ( 10:56 )
50
ไฟเขียว! ครม. เคาะประกันรายได้ปาล์มปี 65 วงเงิน 3 พันล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินปี 2566 และโครงการประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2565-2566 โดยคาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตอาจได้มากกว่าความต้องการใช้ในแต่ละเดือน เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของราคาและกระทบต่อรายได้

สำหรับโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินในประเทศปี 2566 ให้เข้าสู่ระดับสมดุล และยกระดับราคาปาล์มทะลายที่เกษตรกรขายให้สูงขึ้น ด้วยการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกเฉพาะปาล์มน้ำมันดิบ 150,000 ตัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าคลังจัดเก็บ และค่าปรับปรุง โดยมีเงื่อนไขการสนับสนุนค่าบริหารจัดการส่งออก เมื่อระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 300,000 ตัน และราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการมีความยืดหยุ่นและทันต่อเหตุการณ์ เห็นควรกำหนดให้เงื่อนไขระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบขั้นต่ำไว้ที่ 250,000 ตัน และให้ กนป.เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา

โดยใช้งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 309 ล้านบาท (งบกลางฯ) แบ่งเป็น ค่าบริหารจัดการให้แก่ผู้ส่งออกตามโครงการ ปริมาณ 150,000 ตัน อัตรากิโลกรัมละ 2 บาท รวมเป็น 300 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนราชการ 9 ล้านบาท ระยะเวลาส่งออกตั้งแต่ได้รับการอนุมัติ-เดือน ก.ย. 66 ส่วนระยะเวลาโครงการตั้งแต่ได้รับการอนุมัติ-เดือน ธ.ค. 66

ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2565-2566 เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาด ผ่านการประกันราคาปาล์มน้ำมันราคา กก.ละ 4 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว โดยจะจ่ายเงินชดเชย ส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกรทุก 30 วัน ใช้งบประมาณทั้งสื้นประมาณ 3,133.17 ล้านบาท ที่มาภาพ : TNN ONLINE

ที่มาข้อมูล : TNN 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง