รีเซต

ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ประจวบฯหนุน อบจ.ใช้งบ 5 ล้าน เปิดแล็ปตรวจเชื้อโควิด19

ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ประจวบฯหนุน อบจ.ใช้งบ 5 ล้าน เปิดแล็ปตรวจเชื้อโควิด19
มติชน
8 เมษายน 2563 ( 18:09 )
80
ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ประจวบฯหนุน อบจ.ใช้งบ 5 ล้าน เปิดแล็ปตรวจเชื้อโควิด19

เมื่อวันที่ 8 เมษายน นพ.จุมพล ฟูเจริญ ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าได้ทำหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินเปิดแล็ปการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี PCR ที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พร้อมสนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาท แต่ล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้าในระดับนโยบายของจังหวด เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในการช่วยตรวจวินิจฉัยโรค สามารถคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้มากขึ้น มีประโยชน์ในการควบคุมโรค เนื่องจากการส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 จ.สมุทรสงคราม ยังมีข้อจำกัดและใช้เวลานานเพื่อรอผลตรวจ และแม้ว่าขณะนี้จะมีการจัดตั้งแล็ปตรวจหาเชื้อที่ รพ.หัวหิน ตามนโยบายของ สสจ. แต่ในฐานะประธานองค์กรแพทย์ยืนยันว่าเครื่องตรวจหาเชื้อโควิด เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ที่จะต้องมีใน รพ.ประจวบคีรีขันธ์

“องค์กรแพทย์ฯรพ.ประจวบคีรีขันธ์ เห็นความสำคัญและมีเหตุผล 6 ประการประกอบด้วย 1. เนื่องจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีระยะทางไกลจาก อ.บางสะพานน้อยถึงโรงพยาบาลหัวหินไป-กลับประมาณ 400 กิโลเมตร อาจจะเป็นอุปสรรค ทั้งการนำส่งและการเข้าถึงของประชาชน 2.ช่วยวินิจฉัยผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งมีประโยชน์ในการควบคุมโรค 3. ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสที่ไม่แสดงอาการ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุอื่น เช่น อุบัติเหตุที่ต้องมีการทำหัตถการคนหมดสติ ใส่ท่อช่วยหายใจ ผ่าตัดเจาะคอ ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคลากรทางการแพทย์” นพ.จุมพล กล่าว

นพ.จุมพล กล่าวอีกว่า เหตุผลประการที่ 4.เครื่องตรวจสามารถค้นหาผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการรุนแรง จะเป็นการควบคุมโรค และนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงแล้ว จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น เครื่องช่วยหายใจ ห้องแรงดันอากาศลบ บุคลากรทางการแพทย์ มากขึ้น 5.ข้อบ่งชี้ในการตรวจรักษาของแพทย์แต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อในปัจจุบันมีแนวโน้มมากขึ้น 6.เครื่องตรวจยังมีประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยโรคอื่นได้ เช่น โรคไข้เลือดออกโรคเลือด โรคติดเชื้อไวรัสอื่นๆ การตรวจหาวัณโรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง