รีเซต

ยังไม่เปิด! ตลาดกลางกุ้ง ปิดปรับปรุงต่อถึงสิ้นเดือนก.พ. สร้างความเชื่อมั่นผู้ซื้อทั่วประเทศ

ยังไม่เปิด! ตลาดกลางกุ้ง ปิดปรับปรุงต่อถึงสิ้นเดือนก.พ. สร้างความเชื่อมั่นผู้ซื้อทั่วประเทศ
มติชน
17 กุมภาพันธ์ 2564 ( 17:47 )
40
ยังไม่เปิด! ตลาดกลางกุ้ง ปิดปรับปรุงต่อถึงสิ้นเดือนก.พ. สร้างความเชื่อมั่นผู้ซื้อทั่วประเทศ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดสมุทรสาครได้มีประกาศเพิ่มเติมของคณะกรรมการโรคติดต่อ เรื่องของตลาดกลางกุ้งให้หยุดการค้าขายและปรับปรุงให้แล้วเสร็จ เนื่องจากว่าประกาศเดิมปิดมาตั้งแต่ 1-15 กุมภาพันธ์ ก็เลยออกประกาศต่อเนื่องเป็น 16 – 28 กุมภาพันธ์ ในส่วนของตลาดกลางกุ้ง เพื่อให้เจ้าของแพได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการค้าขายในตลาดได้อย่างเต็มรูปแบบและเกิดความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ทั้งประเทศที่จะเข้ามาซื้อของในตลาดกลางกุ้ง

 

นายธีรพัฒน์ กล่าวอีกว่า ในการออกประกาศนั้น ก็คำนึงถึงผู้ค้าผู้ขายและเจ้าของตลาดที่มีประมาณ 50 แผง ซึ่งก็ได้หารือกันแล้ว พร้อมกันนี้ทางผู้ประกอบการก็ยังมีความต้องการที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทีเดียวเลย ซึ่งเมื่อปรับปรุงได้ตามแผนของการดำเนินการที่ผู้ค้าผู้ขายในตลาดกลางกุ้งนำเสนอขึ้นมาที่คณะกรรมการโรคติดต่อ ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะไปตรวจดูว่ามีความพร้อมเพรียงมากเพียงใด เมื่อมีความพร้อมแล้วเราก็ให้เขาดำเนินการซื้อขายได้ ซึ่งคิดว่าทำแผนเสร็จได้เร็วเป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อรับได้ทางตลาดกลางกุ้งก็สามารถเปิดได้โดยคาดว่าวันที่ 1 มีนาคม น่าจะเปิดตลาดกลางกุ้งได้

 

นอกจากนี้ในส่วนที่พบผู้ติดเชื้อในตลาดสด ก็มีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องตลาดสดทุกแห่งเช่นเดียวกัน โดยจะดำเนินการให้ทุกตลาดมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น มีความสะอาด แสงแดดส่องถึง ไม่มีความอับชื้น เป็นที่หมักหมมของเชื้อโรค จึงขอให้ผู้ค้าขายมีการปรับปรุงมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อมั่น ต่อผู้ที่จะมาซื้อด้วย

 

 

สำหรับประกาศของจังหวัดสมุทรสาคร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ออกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  ฉบับที่ 46 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณตลาดกลางกุ้ง โดยประกาศคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  มีสาระสำคัญคือ ห้ามเปิดดำเนินกิจการใดๆ โดยให้หยุดการซื้อ การขาย การค้า และการทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค , ให้ปรับปรุงอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยในตลาดกลางกุ้ง โดยจะต้องทำการตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร อุปกรณ์ส่วนควบ กำหนดจำนวนผู้พักอาศัยให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้ว ให้เสนอแนวทางปรับปรุงตลาด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครพิจารณา และเมื่อดำเนินการปรับปรุงตามที่เสนอเสร็จ จึงสามารถดำเนินการซื้อขาย คัดแยก แปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นได้ หรือเปิดดำเนินการในอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยได้ กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ส่วนบรรยากาศภายในตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาครนั้น พบว่า ขณะนี้ทางเจ้าของแพกุ้ง – แพปลา ได้ลงมือปรับปรุงพื้นที่ค้าขายของตนเองจนเกือบครบถ้วนสมบูรณ์ 100% ตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดแล้ว ด้านขยะภายในก็ถูกเก็บออกไปกำจัดโดยเทศบาลนครสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน แต่ที่ยังคงเหลือคือ บริเวณอาคารที่พักอาศัยซึ่งต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่อเติม เช่น กันสาด และหลังคา เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง