รีเซต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เตรียมพื้นที่ พร้อมให้บริการ 16 พ.ค.นี้

ท่าอากาศยานภูเก็ต เตรียมพื้นที่ พร้อมให้บริการ 16 พ.ค.นี้
มติชน
13 พฤษภาคม 2563 ( 19:42 )
187
ท่าอากาศยานภูเก็ต เตรียมพื้นที่ พร้อมให้บริการ 16 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานภูเก็ตบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรทอท. แจ้งว่า ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษาท่าอากาศยานภูเก็ต (สฟค.ฝบร.ทภก.) ดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโดยมี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง, เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง, สถานีไฟฟ้าย่อย, ระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร, ระบบสะพานเทียบอากาศยาน, ระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการ ด้วยความปลอดภัย เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยกำหนดเปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 16 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

ขณะที่ พนักงานส่วนบริการท่าอากาศยาน ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศ ยานภูเก็ต (สบท.ฝทอ.ทภก.) ดำเนินการ เช็ดทำความสะอาดจุดบริการต่างๆ ทำความสะอาดพื้นล้างมูลนก,เก้าอี้, บันไดเลื่อน,จุดสัมผัสภายในลิฟต์, ห้องน้ำ , ขัดเช็ดทางเดินคนพิการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เมื่อเปิดดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ตต่อไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง