รีเซต

เริ่มแล้ว! กปน. เปิดลงทะเบียน 'ขอคืนเงินประกัน' การใช้น้ำ

เริ่มแล้ว! กปน. เปิดลงทะเบียน 'ขอคืนเงินประกัน' การใช้น้ำ
มติชน
1 กรกฎาคม 2563 ( 21:57 )
45
เริ่มแล้ว! กปน. เปิดลงทะเบียน 'ขอคืนเงินประกัน' การใช้น้ำ

กปน. เปิดลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประเภท ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและอื่น ๆ (R2) เกือบ 6 แสนราย เริ่มคืนเงินตั้งแต่ 20 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม  นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กปน. เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและอื่น ๆ (R2) เกือบ 6 แสนราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบรี และสมุทรปราการ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.) และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.)

ทั้งนี้ กปน. จะคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและอื่นๆ (R2) โดยผู้ใช้น้ำที่ขอเงินประกันคืนจะต้องมีชื่อตรงกับผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ โดยเริ่มเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่จำกัดระยะเวลา การลงทะเบียน ตามช่องทางต่อไปนี้

 

– www.mwa.co.th

– App MWA onMobile

– Line OA : @MWAthailand

โดยผู้ใช้น้ำจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อในการลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ/ หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก) ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ/ สำหรับนิติบุคคลที่ยังดำเนินการอยู่ต้อง

เตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

(1) หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจ (ไม่เกิน 1 เดือน)

(2) สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(3) หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล

(4) หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมที่ดิน (ไม่เกิน 1 เดือน) กรณีนิติบุคคลอาคารชุด/ หมู่บ้านจัดสรร และสำเนาบัตรประชาชนผู้จัดการนิติบุคคล

และ (5) รายงานการประชุมใหญ่ฯ กรณีนิติบุคคลอาคารชุด/ หมู่บ้านจัดสรร (ถ้ามี)

สำหรับเงินประกันการใช้น้ำที่วางไว้ตามประกาศ กปน. เรื่องการเรียกเก็บเงินประกันการใช้ประปาของ กปน. มาตรวัดน้ำแต่ละขนาด อาทิ มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว เงินประกัน 200 – 400 บาท มาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว เงินประกัน 300 – 600 บาท เป็นต้น

ซึ่งผู้ใช้น้ำที่มีการชำระค่าน้ำตามปกติ จะได้รับเงินประกันการใช้น้ำคืนตามขนาดมาตรวัดน้ำ โดยผู้ใช้น้ำที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถเลือกรับเงินประกันการใช้น้ำคืนผ่าน พร้อมเพย์ / เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ บัญชีธนาคาร กรุงไทย / กสิกรไทย / ไทยพาณิชย์ ส่วนนิติบุคคลสามารถรับเงินประกันการใช้น้ำคืนผ่านบัญชีธนาคาร กรุงไทย / กสิกรไทย / ไทยพาณิชย์ สามารถตรวจสอบสถานะของการลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะเริ่มคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่ 20 กรกฎาคม เป็นต้นไป

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02500 2828 จำนวน 50 คู่สาย ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. MWA call Centerโทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทาง Line Official Account : @MWAthailand

ขอบคุณเพจ : komchadluek

ข่าวที่เกี่ยวข้อง