รีเซต

มติครม.เห็นชอบเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง 15 พ.ค.นี้

มติครม.เห็นชอบเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง 15 พ.ค.นี้
TNN ช่อง16
12 เมษายน 2565 ( 14:25 )
75
มติครม.เห็นชอบเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง 15 พ.ค.นี้

วันนี้ (12 เม.ย.65) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 เม.ย. 2565  ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี  เขตเลือกตั้งที่3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ..... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ   

 

ทั้งนี้ การออกพระราชกฤษฎีกานี้เลือกตั้งดังกล่าว เนื่องจากศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2565 ให้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2564  อันเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้น.ส.ปารีณา หยุดปฏิบัติหน้าที่

 

ประกอบกับ รัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง กำหนดให้กรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร์ หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือไม่ถึง 180 วัน  

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะมีการเลือกตั้งได้ในวันที่ 15 พ.ค. 2565

 

ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง