รีเซต

นายกฯ ย้ำราคาพืชผล ราคาสินค้าต้องดี เกษตรกรต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน 4 ปี

นายกฯ ย้ำราคาพืชผล ราคาสินค้าต้องดี เกษตรกรต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน 4 ปี
TNN ช่อง16
12 พฤษภาคม 2567 ( 14:21 )
35
นายกฯ ย้ำราคาพืชผล ราคาสินค้าต้องดี เกษตรกรต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน 4 ปี

วันนี้ (12 พ.ค. 67) เวลา 11.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  ติดตามสถานการณ์การซื้อขาย ราคาผลิตทางการเกษตร และพบปะประชาชนชาวเกษตร ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 


นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การซื้อขาย ราคาผลผลิตทางการเกษตร อาหารปลอดภัย ตลอดจนการดำเนินการของตลอดศรีเมือง โดยนายกฯ ได้กล่าวว่า จากการรับฟังรายละเอียดการดำเนินการของตลาดกลางผักและผลไม้หรือตลาดศรีเมือง ได้เห็นศักยภาพของตลาดกลางที่เป็นแหล่งรวมสินค้าเกษตรที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาก โดยกลุ่มบริษัทศรีเมือง ควบคุมการขนส่งสินค้าถึง 1 ใน 3 ของการขนส่งสินค้าทั่วประเทศทั้ง จ.เชียงราย ซึ่งในอนาคตจะมีความสำคัญเพราะเราค้าขายกับประเทศจีนมาก ตรงนี้ที่เชียงรายก็จะเป็นด่านที่สำคัญอีกอันหนึ่ง ส่วนตรงนี้ก็เป็นการกระจายสินค้าไปมาเลเซีย สิงคโปร์และเมียนมา ถือว่าเป็นโมเดลการทำธุรกิจที่ดี และขอชื่นชมว่าเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นการลดช่องว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค ทำให้ตัดพ่อค้าคนกลางออกไป ส่งผลทำให้รายได้ที่ประชาชนควรจะได้ มีรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ถือเป็นเรื่องที่ดีและอยากให้ทำกระจายไปทั่วประเทศ 


นายกฯ ขอให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกันใช้โมเดลนี้เป็นแบบอย่างในการขยายผลไปยังตลาดกลางอื่น ๆ ว่ามีตลาดใดสามารถดำเนินการได้ เพื่อทำให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งเกษตรกรถือเป็นอาชีพหลักและมีหลายสิบล้านคนที่พึ่งตรงนี้อยู่ โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหาร น่าจะทำอะไรได้อีกมาก โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการทำให้ผลผลิตดีขึ้น และทำให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ก็จะสามารถเพิ่มผลผลิต และรายได้ของพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากด้วย 


นายกฯ กล่าวถึงปัญหาเรื่องราคาผักแพง โดยเมื่อเช้านี้ พริกราคากิโลกรัมละ 500 บาท ซึ่งตรงนี้ขอให้กรมชลประทานมีการจัดสรรเรื่องน้ำให้ดีขึ้น เพื่อทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ราคาลงมา และทำให้ค่าครองชีพประชาชนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถทำได้ จึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย เพราะภาคเกษตรกรถือเป็นภาคที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยอย่างมาก การที่เรามีศูนย์กระจายสินค้า มีระบบการเกษตร มีระบบการขายสินค้าที่ดี ก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้น 


จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะได้นั่งรถรางไปยังอาคารค้าส่งผัก เพื่อเยี่ยมชมตลาดศรีเมืองติดตามสถานการณ์การซื้อขายราคาผลิตทางการเกษตร โดยนายกฯ ได้เดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดศรีเมือง พร้อมสอบถามถึงต้นทุนการผลิต และราคาชื้อขายผลผลิตทางการเกษตร เช่น พริกเขียว พริกขี้หนู หัวไชเท้า คะน้า ใบกระเจี๊ยบ และหอมแดง (ปัจจุบันหอมแดงราคากิโลกรัมละ 50 บาท )

 

ต่อจากนั้น นายกฯ ได้ขึ้นรถโมบายกล่าวพบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดศรีเมือง โดยนายกฯ กล่าวทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร และประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีทุกคน มาวันนี้ดีใจที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ตลาดศรีเมืองถือเป็นตลาดตัวอย่าง ที่ทำให้ชาวเกษตรกรเข้าถึงผู้ซืื้อได้อย่างดี และต้นทุนในการนำสินค้ามาขายมีราคาเหมาะสมและราคาถูก ซึ่งต้องขอขอบคุณนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่เป็นกระบอกเสียงและเป็นคนที่ร่วมจัดตั้งตลาดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องทุกคน 


นายกฯ ย้ำถึงการเดินทางมาวันนี้ของรัฐบาลก็เพื่อมาหาพี่น้องประชาชน โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางมาด้วย ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมมนาคม กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยยืนยันว่าราคาพืชผล ราคาสินค้าต้องดี พี่น้องประชาชนต้องมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 3 เท่าภายใน 4 ปี 


ทั้งนี้ ตลาดศรีเมืองถือว่าเป็นแม่แบบที่ดีสำหรับการทำค้าขาย เพราะว่าจะเป็นการตัดพ่อค้าคนกลางออกไปได้มากพอสมควร ทำให้ผู้ที่ผลิตสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและมีผลกำไรที่ดีที่เหมาะสม วันนี้ได้มาตามที่ต่าง ๆ และได้พูดคุยกับผู้ประกอบการทั้งพ่อค้าผัก หรือขายหอมแดง โดยในส่วนของหอมแดงนั้น นายกฯ ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว โดยราคาหอมแดงต้องไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 20 บาท


นอกจากนี้ นายกฯ ยังกล่าวถึงการให้ความสำคัญกับบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะส่งผลต่อดรายได้ที่ดีของพี่น้องเกษตรกร  และจากที่พูดคุยมาพบว่าปุ๋ยมีราคาแพง ดังนั้น รัฐบาลนี้จะพยายามทำให้ราคาทุกอย่างอยู่ในระดับที่เหมาะสม และทำให้รายได้สุทธิเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนสูงที่สุด


สำหรับตลาดศรีเมือง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันตลาดศรีเมืองมีพื้นที่ให้บริการ 300 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป็นโซนค้าส่งผัก โซนค้าส่งผลไม้ และโซนค้าปลีก (ตลาดสด) มีปริมาณผักและผลไม้จาก 8 จังหวัดในภาคตะวันตก รวมทั้งจากภูมิภาคอื่น ๆ เข้ามาจำหน่าย ปริมาณรวม 7,000 ตันต่อวัน ผลผลิตเกษตรในแต่ละวัน กระจายไปสู่ 14 จังหวัดภาคใต้จรดมาเลเซีย สิงคโปร์และสหภาพเมียนมา ประมาณ 75 ถึง 80% ที่เหลือเป็นการกระจายภายในประเทศ คิดเป็นมูลค่าเงินหมุนเวียนวันละ 200 ล้านบาท (78,000 ล้านบาทต่อปี) เป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรรมรากแก้วของจังหวัดราชบุรี และเกษตรกรในภาคตะวันตกได้อย่างมาก 


ทั้งนี้ หากรวมปริมาณผลผลิตทางการเกษตร จากตลาดล้านเมือง จังหวัดเชียงราย อีกวันละ 3,000 ตันต่อวัน ถือว่าตลาดศรีเมือง และตลาดล้านเมือง มีปริมาณผักและผลไม้เข้ามาจำหน่ายรวมวันละ 10,000 ตันต่อวัน นับเป็นตลาดกลางที่มีปริมาณการจำหน่ายผักและผลไม้มากที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ ตลาดศรีเมืองยังได้ติดตั้งโซล่า rooftop ปริมาณ 1.7 เมกะวัตต์ เพื่อสนองนโยบายรักสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วยภาพจาก รัฐบาลไทย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง