รีเซต

INSET คว้างาน1.1พันล้าน

INSET คว้างาน1.1พันล้าน
TNN ช่อง16
13 กรกฎาคม 2563 ( 08:28 )
80
INSET คว้างาน1.1พันล้าน

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับใบสั่งซื้อและหนังสือสั่งจ้าง สำหรับโครงการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz คิดเป็นมูลค่างานรวม  1,164.4 ล้านบาท

ชื่อโครงการ การติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 824-839/869-884 MHz และเรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ย่านความถี่ 885-895/930-940 MHz ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ผู้ว่าจ้างคือ  บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด(มหาชน)  มูลค่างาน 558.42 ล้านบาท  และบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด มูลค่างาน 606 ล้านบาท

สำหรับขอบเขตงาน เป็นการตรวจวัดสัญญาณโครงข่ายก่อนและหลังติดตั้งจัดหาและติดตั้งวงจรกรองโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 850 MHz และปรับแต่งโครงข่าย

ลักษณะโครงการ เป็นจ้างเหมาติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ บนโครงข่ายศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่850 MHz ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เพื่อป้องกันการรบกวนกับ โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 900 MHz

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง