รีเซต

ตร.ตั้งโต๊ะแถลงความคืบหน้าคดี "บอส" และติดตามน้ำท่วม-ร้องเรียนเบี้ยเลี้ยงโควิด

ตร.ตั้งโต๊ะแถลงความคืบหน้าคดี "บอส" และติดตามน้ำท่วม-ร้องเรียนเบี้ยเลี้ยงโควิด
TrueID
7 ตุลาคม 2563 ( 11:18 )
241
ตร.ตั้งโต๊ะแถลงความคืบหน้าคดี "บอส" และติดตามน้ำท่วม-ร้องเรียนเบี้ยเลี้ยงโควิด

วันนี้ ( 7 ต.ค. 63 ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีเรื่องแถลง 3 เรื่องดังนี้ 

 

1. ความคืบหน้าคดี นาย อยู่วิทยา หรือบอส กระทิงแดง (พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร.)


ตามที่ ตร. โดยกองการต่างประเทศ ได้ดำเนินการประสานกับตำรวจสากล ( Interpol ) เพื่อขอออกหมายแดง นาย วรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ขณะนี้ตำรวจสากลได้ดำเนินการออกหมายแดง ( Red Notice ) ของตำรวจสากลเรียบร้อยแล้ว ตามหมายแดงเลขที่ A-8289/9-2020 ลงวันที่ 30 ก.ย.2563 ทั้งนี้ จะได้ประสานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลก ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจไทย และเครือข่ายความร่วมมือตำรวจทั่วโลก เพื่อสืบหาถิ่นที่อยู่ของ นาย บอส แล้วจะได้ดำเนินการนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

2. การเตรียมความพร้อม ของ บช.น. ในการรับสถานการณ์น้ำท่วมขัง กรุงเทพ ฯ ในช่วงนี้ ( พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. ) 

จากนโยบายและข้อกำชับของ ผบ.ตร. และ รอง ผบ.ตร. ทาง บช.น. ได้กำหนดแนวทาง การปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้


           1) การดำเนินการของตำรวจจราจร (4ร.) 


                  1.1 รับมือ : ต้องเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล และวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนช่องทางในการ ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง การเตรียมเส้นทางเลี่ยงเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมขัง 
                  1.2 รายงานข่าวสาร : ต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรณีจุดที่มีน้ำท่วมขัง ให้ประชาชน รับทราบในทุกช่องทาง เพื่อให้สามารถวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางได้อย่างทั่วถึง 
                  1.3 ระดม : ต้องระดมกำลังจัดเป็นชุดช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมขัง เป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว มีอุปกรณ์แก้ไขรถเสีย รถขัดข้อง ในเบื้องต้น และรถยกกรณีไม่สามารถแก้ไขได้ 
                     1.4 ร่วมมือ : ต้องประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังให้ได้ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีช่องทางประสานงานกันอย่างใกล้ชิด 


            2. ข้อแนะนำสำหรับประชาชน (4ส.) 


                     2.1 เส้นทาง : ขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทางที่ใช้ประจำ และควรศึกษาเส้นทางสำรองไว้อีก อย่างน้อย 2 เส้นทาง ซึ่งเส้นทางส่วนใหญ่จะคู่ขนานกันไป เมื่อเวลาเส้นทางใดมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถหลีกเลี่ยงไปใช้ เส้นทางสำรองได้ทันที 
                     2.2 สภาพอากาศ : ขอให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศทุกครั้งที่ต้องเดินทาง เพื่อให้ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเดินทาง 
                     2.3 สงสัยไว้ก่อน : กรณีขับรถไปในเส้นทางใดแล้วติดขัด เป็นเวลานานในช่วงที่มีฝนตก ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจมีน้ำท่วมขัง 
                     2.4 สอบถาม : ก่อนออกเดินทาง หรือเมื่อเดินทางออกมาแล้ว มีรถติดเป็นเวลานานในช่วงที่ ฝนตก สามารถสอบถามจุดน้ำท่วมขังได้ที่ โทร 1197 (บก.02) หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH หรือแอปพลิเคชัน M-Help Me เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

 


3. คำชี้แจง และสั่งการของ ผู้บังคับบัญชา เรื่องที่เป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับ เงินเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงโควิด-19 ของข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย


    ผบ.ตร.ได้รับทราบกรณีดังกล่าวแล้ว ได้สั่งการให้ จเรตำรวจแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลให้ทราบภายใน 10 วัน 

 

 

 

++++++++++++++++++++

ข่าวที่เกี่ยวข้อง