TrueID

นิพนธ์ ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง สงขลา

นิพนธ์ ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง สงขลา
มติชน
19 พฤศจิกายน 2564 ( 15:45 )
20
นิพนธ์ ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง สงขลา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหานาท่วมในพืนที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา โดยมีนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ตัวแทนจากแขวงทางหลวง ตัวแทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชลประทานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ปกติซึ่งในช่วงมรสุมจะเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ม.ราชภัฏสงขลา เป็นประจำทุกปี โดยน้ำทีท่วมขังไหลมาจากบริเวณรอบนอกทั้งหมด ไหลผ่าน ม.ราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างเกินกำลังของทางม.ราชภัฏสงขลา ในการแก้ปัญหานี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นยาวนาน ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเราได้ระดมกำลังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตลอดจนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลาได้ประชุมร่วมกันในการหามาตราการแก้ไข

 

เบื้องต้นได้ส่งเครื่องจักรกลขุดลอกทางน้ำในทุกๆเส้นทาง เพื่อให้น้ำไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาให้เร็วที่สุด แต่ในช่วงหลังฝนตกในปริมาณมาก ทำให้น้ำยังท่วมขังม.ราชภัฏสงขลาอยู่ แต่ถ้าเราจะแก้ปัญหาทางโครงสร้างแบบถาวรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแขวงทางหลวง กรมชลประทาน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ม.ราชภัฏสงขลา ต้องรวมพูดคุยกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างถาวรได้อย่างไร และจากการลงพื้นที่วันนี้จึงเห็นปัญหาและจุดอ่อน โดยทุกฝ่ายได้เห็นร่วมกันและจะดำเนินการตามแผนต่อไป หวังว่าทุกฝ่ายร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ม.ราชภัฏสงขลาที่เป็นแหล่งรวมน้ำ ก็จะสามารถแก้ไขได้ในระยะต่อไป


 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง