รีเซต

ม.ราชภัฏอุดรฯ คืนค่าเทอม นศ.10% หลังดราม่าถล่ม ใช้หอพักเป็นศูนย์กักตัวโควิด เสียเงิน-ไม่ได้อยู่-ขนของออกทันที

ม.ราชภัฏอุดรฯ คืนค่าเทอม นศ.10% หลังดราม่าถล่ม ใช้หอพักเป็นศูนย์กักตัวโควิด เสียเงิน-ไม่ได้อยู่-ขนของออกทันที
ข่าวสด
29 มิถุนายน 2564 ( 21:32 )
112
ม.ราชภัฏอุดรฯ คืนค่าเทอม นศ.10% หลังดราม่าถล่ม ใช้หอพักเป็นศูนย์กักตัวโควิด เสียเงิน-ไม่ได้อยู่-ขนของออกทันที

 

ม.ราชภัฏอุดรฯ คืนค่าเทอม นศ.10% หลังดราม่าถล่ม ใช้หอพักเป็นศูนย์กักตัว เสียเงินค่าเช่าแต่ไม่ได้อยู่ ถูกบังคับขนของออกทันที บางคนมาเสียเที่ยว เสียเงินฟรี

 

 

วันที่ 29 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกระแสดราม่า ภายหลังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี นำผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 22 จังหวัดตามประกาศจังหวัดอุดรธานี เข้าศูนย์กักตัวหรือศูนย์โฮมฮักของจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (ศูนย์ในเมือง) เกือบ 100 คน วานนี้ (28 มิ.ย.)

 

 

 

จากกรณีดังกล่าว ทำให้นักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ขนเครื่องใช้ที่จำเป็นจากบ้านเข้ามาหอพักในมหาลัยฯ มาก่อนหน้านี้แล้ว จะต้องย้ายออกทันที ซึ่งนักศึกษาบางคนมาจากต่างจังหวัดเสียงเงินทั้งค่าเติมน้ำมันรถ ค่าจ้างรถ ค่ากินอาหารก่อนมาถึงหอพักก็หลักหลายพันบาท แต่กลับต้องมาขนของกับบ้านทันทีโดยไม่สามารถปฏิเสธได้ ทำให้เกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ บ้างก็ระบุว่า นศ.เสียเงินค่าหอแต่กลับไม่ได้อยู่, ย้ายเข้าช่วงเช้า ช่วงบ่ายต้องย้ายออกทันที, บางคนเหมารถมาไกล เสียเงินหลายพันบาท แต่กลับต้องมาเสียเที่ยว ถูกบังคับให้ขนของกลับ

 

 

 

ต่อมาไม่กี่ชั่วโมงเพจ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี UDRU PR. ได้ประกาศผ่านเพจว่า ให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ และวันที่ 30 มิ.ย.นี้ จะปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ออนไลน์ โดยรับชมถ่ายทอดสดผ่านทางเพจในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จากนั้นก็มีลิงค์ให้นักศึกษาก็ได้ร่วมลงชื่อเรียกร้อง มรภ.อุดรธานี ลดค่าเทอม 50% คืนค่าหอพักให้นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

 

 

 

โดยตามประกาศเดิมของ ม.ราชภัฎอุดรธานี นั้นมีกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. ส่วนกำหนดการเข้าหอพักนั้น นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 วันที่ 28 มิ.ย. คณะมนุษยศาสตร์ฯ (บางสาขา) คณะวิทยาการจัดการ (ศูนย์ในเมือง) วันที่ 29 มิ.ย. คณะครุศาสตร์ (ศูนย์ในเมือง) วันที่ 28 มิ.ย. คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยี, คณะพยาบาลศาสตร์ (ศูนย์สามพร้าว) วันที่ 29 มิ.ย. คณะมนุษยศาสตร์ฯ (ศูนย์สามพร้าว) วันที่ 27 มิ.ย. สำหรับนักศึกษาเก่า (ในเมือง,สามพร้าว)

ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ออกประกาศคืนค่าเทอมให้นักศึกษาแล้ว โดยในประกาศแจ้งว่า จากการประชุมมาตรการช่วยเหลือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (29 มิ.ย.) ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ล่าสุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ออกประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564)

โดยประกาศระบุว่า ในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีความรุนแรงส่งผลูกระทบทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเห็นเป็นการจำเป็นที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 จึงกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564) ดังนี้

ข้อ 1. มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 1.1 ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกระดับลงร้อยละ 10, 1.2 ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาลงร้อยละ 50, 1.3 จัดสวัสดิการและการดูแลรักษาพยาบาล กรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกเหนือจากที่ได้รับจากทางราชการโดยใช้เงินกองทุนเกื้อกูลนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข้อ 2. กรณีที่นักศึกษาได้ชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพื่อคืนเงินให้ตามจำนวนที่กำหนดในประกาศนี้ หรือในกรณีมหาวิทยาลัยระงับการเข้าหอพักนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา จะพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้เต็มจำนวน กรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ชำระเงิน มหาวิทยาลัยจะลดคำเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาตามจำนวนที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ 3. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุดโดยประกาศฉบับนี้ทางมหาลัยฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง