รีเซต

ฝูง 'กาเซลล์หางดำ' ควบฝีเท้า ทิ้งรอยกลางทะเลทรายโกบี

ฝูง 'กาเซลล์หางดำ' ควบฝีเท้า ทิ้งรอยกลางทะเลทรายโกบี
Xinhua
10 มีนาคม 2566 ( 23:13 )
30
ฝูง 'กาเซลล์หางดำ' ควบฝีเท้า ทิ้งรอยกลางทะเลทรายโกบี

ชางจี๋, 10 มี.ค. (ซินหัว) -- ยามต้นฤดูใบไม้ผลิ ฝูงกาเซลล์หางดำออกปรากฏกายบนทะเลทรายโกบีทางตอนเหนือของเมืองชางจี๋ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยพวกมันทั้งเดินทอดน่องและวิ่งตะบึงบนผืนทรายที่มีหิมะขาวปกคลุม

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองชางจี๋มุ่งดำเนินการพัฒนาอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพของระบบนิเวศ เพื่อสร้างถิ่นที่อยู่อาศัยอันปลอดภัยแก่สัตว์ป่านานาพันธุ์ พร้อมคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาสมดุลทางธรรมชาติ และสร้างเกราะป้องกันทางนิเวศวิทยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง