รีเซต

เปิดวิธีสละสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปใช้ คนละครึ่งเฟส3-ยิ่งใช้ยิ่งได้

เปิดวิธีสละสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปใช้ คนละครึ่งเฟส3-ยิ่งใช้ยิ่งได้
Ingonn
7 มิถุนายน 2564 ( 12:05 )
3.3K
เปิดวิธีสละสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปใช้ คนละครึ่งเฟส3-ยิ่งใช้ยิ่งได้

 

วันนี้วันสุดท้ายแล้ว สำหรับผู้มีสิทธิถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ที่สามารถนำบัตรมาคืนเพื่อเปลี่ยนมาใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส3 หรือเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยต้องมาคืนภายในวันที่ 7 มิ.ย.64 ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด หากมาไม่ทันวันนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีกแล้ว

 

 

วันนี้ TrueID จึงเสนอขั้นตอนการสละสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพื่อเปลี่ยนมาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะมีขั้นตอนอย่างไรไปทำความเข้าใจกันเถอะ

 

 

 

สิทธิพิเศษบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด


โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ) ระยะที่ 3 สำหรับกลุ่มผู้มีบัตรฯ ประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน วงเงินรวม 16,380.19 ล้านบาท 

 

 


ขั้นตอนการคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้

 

หากผู้มีบัตรฯ ต้องการจะรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทน จะต้องสละสิทธิการเป็นผู้มีบัตรฯ โดยขอให้นำบัตรฯ มาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อไม่ให้เกิดการรับสิทธิซ้ำซ้อนระหว่างโครงการ

 

 

ซึ่งการคืนบัตรฯ ดังกล่าวจะถือเป็นการสละสิทธิไม่สามารถรับสวัสดิการผ่านบัตรฯ ได้อีก หากผู้มีบัตรฯ คืนบัตรฯ หลังวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 

 


เริ่มใช้จ่ายได้เมื่อไหร่


คาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้เร็วที่สุดในวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้จ่าย กระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 

สำหรับการลงทะเบียนและการใช้จ่ายของโครงการคนละครึ่ง เฟส3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีรายละเอียดและระยะเวลาดำเนินโครงการในเบื้องต้น ดังนี้

 

 

ประชาชนผู้สนใจที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวประชาชน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. – 22.00 น. 

 

 

โดยผู้ที่เคยใช้จ่ายผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com หรือ www. ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ตามต้องการ 

 

 

ส่วนประชาชนที่ไม่เคยใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของโครงการที่ต้องการเข้าร่วม

 

 

 


ผู้มิสิทธิคนละครึ่งหรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ อยากเปลี่ยนสิทธิต้องทำอย่างไร


หากผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ประสงค์จะเปลี่ยนไปรับสิทธิอีกโครงการหนึ่งแทน จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิอีกโครงการหนึ่ง ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิม

 

 


ติดต่อสอบถาม


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3503 3516 3506 3502 3536
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122

 

 

ข้อมูลจาก เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง