เช็กสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน' เดือน มิ.ย.64 ได้อะไรบ้าง-รับเงินเท่าไหร่?

เช็กสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน' เดือน มิ.ย.64 ได้อะไรบ้าง-รับเงินเท่าไหร่?
TeaC
2 มิถุนายน 2564 ( 11:19 )
9.2K
เช็กสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน' เดือน มิ.ย.64 ได้อะไรบ้าง-รับเงินเท่าไหร่?

 

ช่าววันนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

 

 

วันนี้ TrueID อัปเดทข้อมูลมาให้เตรียมเช็กกันไว้ก่อนว่าในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ใกล้จะถึงนี้ มีสิทธิอะไรบ้าง? และจะได้เงินเยียวยาวันที่เท่าไร? กันบ้าง

 

 


วันที่ 1 มิถุนายน 2564

 

 


1. วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 

 

 

ผู้ถือบัตรจะได้รับเงิน 200-300 บาทต่อคน ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น และไม่สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้ 

 

 

  • ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาทต่อเดือน
  • ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน 

 

 

2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 

 

 

ค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ ผู้ถือบัตรจะได้รับ 500 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้

 

 

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑลเท่านั้น ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา จะใช้ได้เฉพาะสำหรับค่ารถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า เท่านั้น 

3. ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 

 

ได้รับสิทธิส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 

 

 


วันที่ 18 มิถุนายน 2564

 

 

เมื่อปี 2563 ครม.มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาของโครงการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้

 

 

4. ส่วนลดค่าน้ำประปา 

 

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้น ระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

 

 

5. ส่วนลดค่าไฟฟ้า

 

 

สำหรับส่วนลดค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรับ จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท

 

 

เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องจ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

 

 


6. ผู้พิการที่ถือบัตรคนจน

 

 

จะได้เบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ 800 บาทต่อเดือน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2564 จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน

 

 

โดยเงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564

 

 

 

อย่างไรก็ตาม โครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 หนึ่งในมาตรการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 ในระยะเร่งด่วน เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 โดยจะเป็นการเพิ่มค่าครองชีพให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มเติมเงินเข้าบัตรตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 

 

 

ครม.เคาะ "บัตรคนจน" รับเงินเยียวยาเพิ่ม 1,200 บาท 

 

 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอ ซึ่งชุดมาตรการช่วยเหลือนี้เป็นการใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท โดยกรอบวงเงินที่ใช้อยู่ที่ 1.62 แสนล้านบาท ซึ่งมาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอให้ ครม. มีทั้งหมด 9 โครงการ โดยจะเริ่มใช้ในตั้งแต่เดือน ก.ค. - ธ.ค.2564 ได้แก่

 

1. มาตรการคนละครึ่ง เฟส 3

2.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

3. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตครสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3

4.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้จต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ

5. โครงการเพิ่มศักยภาพโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

6. มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค

7. โครงการจัดหาวัคซีน

8. โครงการบริการสาธารณสุข

9. โครงการค้นหาเชิงรุก

 

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตครสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 นั้น เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับผู้ถือบัตรคนจนเป็นเงิน 1,200 บาท ครอบคลุมกลุ่มประชากรประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้อีกเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มโอนตั้งแต่เดือน ก.ค. - ธ.ค.2564 

 

ทั้งนี้ มาตรการช่วยครั้งนี้จะเป็นการจ่ายเพิ่มจากส่วนเดิมที่ผู้ถือบัตรคนจนได้รับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น 

 

1. วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทต่อคน สำหรับซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 

 

2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นการรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

3. ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 

 

4. ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร 


5. ส่วนลดค่าไฟฟ้า จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

 

ข้อมูล : กระทรวงการคลัง , ธนาคารกรุงไทย , ทำเนียบรัฐบาล, กรุงเทพธุรกิจ

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง