รีเซต

ครม. ไฟเขียวเพิ่มทุน 6 พันล้านให้ธ.ก.ส. หนุนปล่อนกู้เกษตรกรสู้ภัยแล้ง

ครม. ไฟเขียวเพิ่มทุน 6 พันล้านให้ธ.ก.ส. หนุนปล่อนกู้เกษตรกรสู้ภัยแล้ง
ข่าวสด
31 มีนาคม 2563 ( 16:00 )
34
ครม. ไฟเขียวเพิ่มทุน 6 พันล้านให้ธ.ก.ส. หนุนปล่อนกู้เกษตรกรสู้ภัยแล้ง

 

ครม. ไฟเขียวเพิ่มทุน 6 พันล้านให้ธ.ก.ส. ปล่อนกู้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู้ภัยแล้ง

ครม.เพิ่มทุนธ.ก.ส.6พันล. - น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่มทุนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 6,000 ล้านบาท โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในปีบัญชี 2563 เพื่อให้ ธ.ก.ส. มีเงินทุนเพียงพอในการให้บริการสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สามารถรองรับการขยายงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เช่น การส่งเสริม Smart Farmer การพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์การเกษตร และสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้สืบเนื่องหลังจากเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 ครม.ได้อนุมัติการขยายทุนเรือนหุ้นของ ธ.ก.ส. จากเดิม 60,000 ล้านบาท เป็น 80,000 ล้านบาท และหลังจากนี้ ธ.ก.ส. ได้เสนอแผนการขยายทุนเรือนหุ้น จำนวน 20,000 ล้านบาท จากปี 2563 เพิ่มทุนปี จำนวน 6,000 ล้านบาท และปีบัญชี 2564-2567 ปีละ 3,500 ล้านบาท ซึ่งแผนการใช้เงินทุนในปีบัญชี 2563 ได้ตั้งเป้าหมายการขยายสินเชื่อ จำนวน 1.01 แสนล้านบาท โดยในส่วนนี้เป็นการขยายสินเชื่อเพิ่มเติมจากแผนงานปกติ รวมวงเงิน 50,000 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มทุนในปีบัญชี 2563 ของ ธ.ก.ส. จะส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) เท่ากับ 11.86% ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้ ตามแผนขยายสินเชื่อหลังมีการเพิ่มทุนแล้วมี จำนวน 7 โครงการดังนี้ 1. โครงการสินเชื่อ Smart Farmer สร้างไทย วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท 2. โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน/ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท 3. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท

4. โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท 5. โครงการสินเชื่อร้านค้าชุมชนภายใต้ธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท 6. โครงการสินเชื่อเพิ่มศักยภาพสถาบันการเกษตรในการดำเนินธุรกิจ วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท 7. โครงการสินเชื่อต่อยอด SME เกษตรหัวขบวน วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง