รีเซต

สกสว.หนุน HITAP รับมือการแพทย์ราคาแพง ให้คนไทยเข้าถึงสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม

สกสว.หนุน HITAP รับมือการแพทย์ราคาแพง ให้คนไทยเข้าถึงสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม
TNN ช่อง16
8 สิงหาคม 2566 ( 10:11 )
74
สกสว.หนุน HITAP รับมือการแพทย์ราคาแพง ให้คนไทยเข้าถึงสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สิ่งที่ตามมาก็คือค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้น ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางสาธารณะสุขได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เยี่ยมและแนะนำแนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัย แก่หน่วยงานผู้รับทุนวิจัยเชิงมูลฐาน มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)  เพื่อหารือแนวทางทำงานร่วมกันในอนาคต โดยมี รศ. ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย หัวหน้าโครงการฯ และ ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ เลขาธิการ HITAP และคณะให้การต้อนรับ

ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า หน่วยงานผู้รับทุนวิจัยเชิงมูลฐานที่มีศักยภาพในการทำวิจัย จะเป็นแต้มต่อที่จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยเชิงกลยุทธ์ได้ต่อไป นอกจากทำวิจัยแล้วยังสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ให้เกิดผลกระทบสูง ทั้งการจัดการความรู้ กลไกการเชื่อมโยง สร้างความเชื่อมั่นในผลงานวิจัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดหรือขยายผลและเผยแพร่

สำหรับการดำเนินงานของ HITAP มุ่งทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายให้คนไทยเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน และต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการทำการตลาดของบริษัทข้ามชาติที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง อาทิ การรักษาในระดับยีนในกลุ่มโรคหายาก ทำให้การรักษามีราคาสูงมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น มีค่าใช้จ่ายต่อคนไข้สูงระดับหลายสิบหรือหลักร้อยล้านบาทต่อคน งานวิจัยที่ สกสว.จะสนับสนุน HITAP จะช่วยให้ระบบประกันสุขภาพหรือกระทรวงสาธารณสุขสามารถตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเสมอภาคสำหรับผู้ป่วยแต่ละคน 

ดร. นพ.ยศ ระบุด้วยว่า การที่ HITAP มีประสบการณ์ประเมินเทคโนโลยีด้านยาเพื่อคัดเลือกเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ และประเมินชุดสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ยาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้มีความรู้ว่าเทคโนโลยีแบบใดจะเป็นที่ต้องการของตลาดและรัฐบาล และนำความรู้เหล่านั้นมาให้บริการประเมินเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือนักวิจัยผู้พัฒนานวัตกรรมในการสร้างเทคโนโลยีที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จ ได้รับการบรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ 

ทั้งนี้ยาในประเทศไทยราคาแพงทุกตัว วัคซีนและเครื่องมือแพทย์จะไม่สามารถเข้าสู่หลักประกันสุขภาพได้ถ้าไม่มีงานวิจัยประเมินความคุ้มค่ารองรับ HITAP จึงทำงานให้กับภาคนโยบายอย่างใกล้ชิด สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติจำนวนมาก จนได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ 

“HITAP ส่งมอบผลงานที่มีผลกระทบสูง สามารถเป็นต้นแบบของหน่วยงานวิจัยอื่นได้ แต่การทำงานให้เกิดระบบที่ตอบโจทย์ประเทศต้องพยายามทำความเข้าใจเรื่องการขอรับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยเชิงมูลฐานและเชิงกลยุทธ์ รวมถึงทบทวนการทำนโยบายเพื่อรับทุนวิจัยต่อไป โดย HITAP น่าจะช่วยสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์หรือกระตุ้นให้เกิดทิศทางในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศ” ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวทิ้งท้าย


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง