รีเซต

เปิดขั้นตอน! ผู้มีที่ดิน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ ร่วมโครงการ “บอกดิน 3”

เปิดขั้นตอน! ผู้มีที่ดิน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ ร่วมโครงการ “บอกดิน 3”
TNN ช่อง16
8 กุมภาพันธ์ 2565 ( 08:10 )
119
เปิดขั้นตอน! ผู้มีที่ดิน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ ร่วมโครงการ “บอกดิน 3”

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค.1 น.ส.3 น.ส.3 ก ต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งตำแหน่งที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือ ในโครงการบอกดิน 3 เปิดให้บริการประชาชนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 


โดยประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเอง ผ่าน 3 ช่องทาง 


1. สแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่ง ทั่วประเทศ 

2. เว็บไซต์ : Bokdin3.dol .go.th 

3. Application “SMARTLANDS” เลือกหัวข้อ “บอกดิน” โดยผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน เดินทางไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการแจ้งข้อมูลแล้วให้ยืนรอประมาณ 1 นาที จากนั้นเข้าระบบ “บอกดิน” กดแจ้งตำแหน่งที่ดิน กรอกข้อมูลส่วนตัว หลังจากนั้น กรมที่ดินจะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียด รวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานต่าง ๆ และแจ้งกลับให้ผู้ครอบครองที่ดินทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไรต่อไป

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า โครงการบอกดิน 3 เป็นความร่วมมือของกรมที่ดินและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในการกระจายการถือครองที่ดิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้บริการประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการบอกดินที่ผ่านมา กรมที่ดิน ได้นำข้อมูลที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดิน ซึ่งได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เป็นที่ดินที่อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 200,000 แปลง มาจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ 70 จังหวัดทั่วประเทศ เป้าหมาย 43,520 แปลง ผ่าน 2 โครงการ 


บอกดิน 3

 


1. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในพื้นที่รวม 67 จังหวัด เริ่มเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2565 


และ 2.โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอนาทวี จะนะ เทพา สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เริ่มเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2565 ข้อมูล : รัฐบาลไทย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง