รีเซต

กองทัพเตรียมมอบที่ดิน 9,276 ไร่ ให้ประชาชนทำกิน เป็นของขวัญปีใหม่

กองทัพเตรียมมอบที่ดิน 9,276 ไร่ ให้ประชาชนทำกิน เป็นของขวัญปีใหม่
TNN ช่อง16
31 ตุลาคม 2566 ( 18:43 )
68
กองทัพเตรียมมอบที่ดิน 9,276 ไร่ ให้ประชาชนทำกิน เป็นของขวัญปีใหม่

นายกฯ เผย กองทัพเตรียมนำที่ดินให้ประชาชนได้ทำกิน จำนวน 9,276 ไร่ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

วันนี้ (31 ตุลาคม 2566) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการร่วมรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานประชุมชี้แจงมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เข้าร่วม

ภายหลังการประชุมฯ นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันบริบทด้านความมั่นคงมีความสลับซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบและส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาต้องมีการบูรณาการงานของส่วนราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร นอกเหนือจากการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว ประเทศไทยวันนี้ กำลังเผชิญวิกฤตความท้าทายที่สำคัญ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ และต่างประเทศ รัฐบาลชุดนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความพร้อม และวางรากฐานเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนไทยทุกคนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมั่นคง และในวันนี้ต้องสร้างความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน

โดยนายกรัฐมนตรี ขอให้กองทัพ และ กอ.รมน ช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติ โดยการระดมสรรพกำลัง ทรัพยากร เครื่องมือของกองทัพ และส่วนราชการต่าง ๆ เข้าสนับสนุน ช่วยเหลือและป้องกันประชาชนยามเกิดภัยพิบัติ ร่วมกันพัฒนาประเทศสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจปากท้องประชาชน แก้ปัญหาสังคมที่ต้นเหตุ คือแก้ความยากจน แก้ความยากจน จากปัญหาที่ดินทำกิน โดยการ ‘นำ พื้นที่ของหน่วยที่เกินความจำ เป็นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร การใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และการสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมของประเทศ

ด้านการดำเนินการนโยบาย เรื่องการนำที่ดินในการดูแลของกองทัพ มาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าว ชื่นชมกองทัพที่ได้ดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้ชื่อ ‘โครงการหนองวัวซอโมเดล’ ซึ่ง มีเนื้อที่รวม 9,276 ไร่ โดยกำหนดมอบถึงมือประชาชน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ ‘กองทัพ’ ได้มีบทบาทนำ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากร ถือเป็นการช่วยกระจายทรัพยากรและกระจายอำ นาจการบริหารจัดการไปสู่ชุมชน เพื่อความมั่นคงในเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนชาวไทย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีหวังให้กองทัพจะขยายผลการดำเนินการไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งๆ ขึ้นไป

ในส่วนของ กอ.รมน. สนับสนุนการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน ผมทราบว่า กอ.รมน.มีทีมงานที่ทำ านร่วมกับนักวิชาการแขนงต่าง ๆ จนทำให้มีความรู้ความเข้าใจดียิ่ง ในการเปลี่ยนวัสดุการเกษตร ใบไม้แห้งในป่าเขาที่เคยถูกเผา สร้างฝุ่นควันพิษ ให้กลายเป็นเงิน สร้างรายได้ให้ประชาชน และยังทราบว่าขณะนี้ทมีความพร้อมจะขยายผลอย่างจริงจังแล้ว กอ.รมน. จะเป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยหนึ่ง ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันพิษ ปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ขอส่วนราชการต่าง ๆ ให้ความสนับสนุน พร้อมกับร่วมกันเดินหน้าอย่างจริงจัง โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทำเร็วที่สุด คือคืนอากาศสะอาด คืนคุณภาพชีวิต คืนศักดิ์ศรีการดำรงอยู่ของคนไทย

ที่มาและภาพจาก รัฐบาล

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง