รีเซต

กนอ.เปิด5แผนยุทธศาสตร์ปี 2564มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัล รองรับ5G

กนอ.เปิด5แผนยุทธศาสตร์ปี 2564มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัล รองรับ5G
TNN ช่อง16
15 ตุลาคม 2563 ( 17:09 )
222
กนอ.เปิด5แผนยุทธศาสตร์ปี 2564มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัล รองรับ5G

วันนี้(15ต.ค.63) นายอัฐพล  จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กนอ.(สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา) เปิดเผยว่า  กนอ.ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์ปี 2564 เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง  โดยกำหนดโครงการรองรับแผนยุทธศาสตร์ภายใต้งบประมาณ 1,200 ล้านบาท ใน 42 โครงการ  5 แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ บริการ ธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงให้องค์กร  จำนวน 12 โครงการ //ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน จำนวน 13 โครงการ// ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับระบบการกำกับดูแลองค์กรสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 โครงการ// ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  จำนวน 9 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของลูกค้าและนักลงทุน จำนวน 7 โครงการ 

ซึ่งแผนดังกล่าว กนอ.จะมุ่งเน้นยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับระบบ 5 จี ที่จะครอบคลุมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี64 จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับภาคการผลิตไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้รวดเร็วขึ้น

และจะต้องแข่งในระดับภูมิภาคให้ได้ คือ ต้องให้เป็น1 ใน 3 ของอาเซียน ซึ่งอันดับ1  ยังเป็นสิงคโปร์ และ2มาเลเซีย และอันดับ3 ยังเป็นเวียดนาม 

รองผู้ว่าการฯ  กนอ. ยังกล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการลงทุนยังเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติเป็นหลัก  ซึ่งนักลงทุนจากญี่ปุ่นยังมองไทยในแนวโน้มที่ดี  ส่วนนักลงทุนชาวจีน ก็เข้ามาค่อนข้างมาก  หลังสงครามการค้ากับสหรัฐฯ เริ่มหันมาหาตลาดใหม่ในอาเซียนมากขึ้น  โดยเฉพาะในภาคตะวันออก ยังได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะมีโครงสร้างระบบโลจิสติกส์ที่ดี  โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี ยังมีการตั้งนิคมฯใหม่ในภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง แม้จะประสบปัญหาโควิด-19   โดยในอีก 2 เดือนข้างหน้า มีนิคมฯ เกิดใหม่อีก 3 แห่ง ประกอบด้วย   1. นิคมฯโรจนะ จ.ชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 2 พันไร่  2. นิคมฯเอ็กโก้ จ.ระยอง มีพื้นที่ 650 ไร่ และ3.นิคมฯ เอเชียคลีน จ.ชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 2.6 พันไร่  ซึ่งทั้ง3แห่งนี้ การลงทุนไม่ต่ำกว่า 8 หมื่นล้าน เกิดการจ้างงานกว่า 5 หมื่นคน

ทั้งนี้ จากการลงทุนนิคมฯใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กนอ. มียอดรวมพื้นที่อุตสาหกรรมภายใน อีอีซี ทั้งสิ้นกว่า 3 หมื่นไร่ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 หมื่นไร่  ซึ่งมั่นใจว่าจะหาได้ครบตามเป้าหมายอย่างแน่นนอน  


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง