รีเซต

เช็ก! 35 สถานที่ รับกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ไปปลูกฟรี จากกรมวิชาการเกษตร

เช็ก! 35 สถานที่ รับกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ไปปลูกฟรี จากกรมวิชาการเกษตร
Ingonn
8 สิงหาคม 2564 ( 11:29 )
489
เช็ก! 35 สถานที่ รับกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ไปปลูกฟรี จากกรมวิชาการเกษตร

 

ข่าวดี! ปลูกฟ้าทะลายโจรฟรีๆ ได้เองที่บ้าน กรมวิชาการเกษตร ได้จัดเตรียมกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรไว้ จำนวน 100,000 ต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนปลูกตามบ้านเรือน รายละไม่เกิน 5 ต้น หากใครที่สนใจรับกล้าพันธุ์ ให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอรับกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ได้ตามช่องทางและรายละเอียดดังนี้เลย

 

 

 

รายละเอียดการขอรับต้นกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจร กรมวิชาการเกษตร


1. แจ้งความประสงค์ขอรับต้นกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดให้ผู้ลงทะเบียน 1 ท่านสามารถรับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจร 5 ต้น

 


2. เริ่มแจ้งความประสงค์รับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรวันที่ 7-31 สิงหาคม 2564 และเริ่มรับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรวันที่ 15-30 กันยายน 2564

 


3. รับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรตาม วัน สถานที่ที่แจ้งความประสงค์ไว้ เวลา 8.30 - 16.30 น. ทุกวัน

 

 

 

ช่องทางลงทะเบียน


1.ลิงค์ลงทะเบียน https://info.doa.go.th/fatalinejon/

 


2.สแกน QR Code

 

 

 

 

ข้อมูลลงทะเบียนรับต้นกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจร กรมวิชาการเกษตร


1.ประวัติส่วนตัว

 


2.จังหวัดที่ประสงค์ขอรับต้นกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจร 

 


3.สถานที่ที่ประสงค์ขอรับต้นกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจร

 


4.จำนวนต้น

 


5.วันที่ท่านต้องการรับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจร

 


6.สถานที่ที่ท่านจะนำต้นกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรปปลูก

 

 


สถานที่รับต้นกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจร


หน่วยงานของกรมที่สามารถรับต้นกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจร

 

 

1.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 


เลขที่ 225 หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
เบอร์ติดต่อ 0 5311 4121- 5

 


2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ 


เลขที่ 80 หมู่ 12 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290 
เบอร์ติดต่อ 08 2186 0929

 


3.ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 


เลขที่ 313 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 
เบอร์ติดต่อ 0 5311 4133 - 6

 


4.ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 


เลขที่ 72 หมู่ 6 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 
เบอร์ติดต่อ 0 5317 0100

 


5.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 


ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 
เบอร์ติดต่อ 08 8510 7104

 


6.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 


เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 
เบอร์ติดต่อ 0 5547 9840

 


7.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 


เลขที่ 13 หมู่ 6 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 
เบอร์ติดต่อ 09 5341 1179

 


8.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์

 
เลขที่ 97 หมู่ 10 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
เบอร์ติดต่อ 09 9621 6495

 


9.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี 


เลขที่ 231 หมู่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 
เบอร์ติดต่อ 0 4221 9915, 08 6450 7503

 


10.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 


เลขที่ 81 หมู่ 8 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 
เบอร์ติดต่อ 0 4280 4357

 


11.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 


เลขที่ 140 หมู่ 10 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 
เบอร์ติดต่อ 09 3540 9559, 0 4389 1338

 


12.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ตำบลนาฝาย 


อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 
เบอร์ติดต่อ 09 1834 2867

 


13.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 


เลขที่ 95 ถนนเมืองใหม่ อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 
เบอร์ติดต่อ 0 4261 1439

 


14.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น 


เลขที่ 343 หมู่ 15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260 
เบอร์ติดต่อ 0 4326 2380, 0 4326 1504

 


15.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 


เลขที่ 196 หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 
เบอร์ติดต่อ 0 4400 9967 - 8

 


16.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ 


เลขที่ 79 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
เบอร์ติดต่อ 09 9029 9620

 


17.ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 


เลขที่ 333 หมู่ที่ 9 บ้านตะแบงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
เบอร์ติดต่อ 0 4560 8119, 08 8362 5647

 


18.ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 


ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
เบอร์ติดต่อ 0 4521 0397

 


19.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 


เลขที่ 12/19 หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
เบอร์ติดต่อ 0 2520 5149

 


20.สถาบันวิจัยพืชสวน (สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา) 


เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์ติดต่อ 0 2579 0583, 0 2940 5484 - 5

 


21.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 


เลขที่ 176 หมู่ 5 ตำบล เขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
เบอร์ติดต่อ 0 5651 0752

 


22.ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท 


เลขที่ 522 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 
เบอร์ติดต่อ 0 5640 5080

 


23.ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี 


เลขที่ 159 หมู่ 10 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 
เบอร์ติดต่อ 09 9789 5965

 


24.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตเพชรบุรี 


เลขที่ 60 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 
เบอร์ติดต่อ 0 3277 2853

 


25.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง 


เลขที่ 322/11 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 
เบอร์ติดต่อ 0 3869 2355

 


26.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 


เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 
เบอร์ติดต่อ 0 3813 6259

 


27.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี 


เลขที่ 100 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
เบอร์ติดต่อ 0 3721 0261

 


28.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี 


เลขที่ 35 หมู่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150 
เบอร์ติดต่อ 08 2217 2860

 


29.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี 


เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 
เบอร์ติดต่อ 0 7730 0029

 


30.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ 


ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 
เบอร์ติดต่อ 0 7569 4217

 


31.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา 


เลขที่ 52 หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 
เบอร์ติดต่อ 0 7646 1180, 0 7646 1180

 


32.ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 


เลขที่ 85 หมู่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 
เบอร์ติดต่อ 06 3227 6250

 


33.ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 


เลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
เบอร์ติดต่อ 08 9733 8823

 


34.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 


หมู่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 
เบอร์ติดต่อ 0 7365 1160

 


35.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 


เลขที่ 114 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
เบอร์ติดต่อ 0 7327 4451

 

 

 


ข้อมูลจาก กรมวิชาการเกษตร

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง