มุกดาหาร หารือภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด

มุกดาหาร หารือภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด
77ข่าวเด็ด
18 เมษายน 2563 ( 12:01 )
44
มุกดาหาร หารือภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด

มุกดาหาร – หารือภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และจังหวัดกำลังทำเว็บไซต์ “ มุกดาหารไม่ทิ้งกัน “ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น ครอบครัวละ 1,000 บาท ครอบครัวที่ยากจน และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ และอยู่ในเกณฑ์ตามระเบียบของทางราชการ โดยใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยแนวทางการหารือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการประชุมร่วมระหว่างภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งปัจจุบัน ผู้ติดเชื้อจำนวน 4 ราย ปัจจุบันได้รักษาหายแล้ว ทำให้ประชาชน และหลายภาคส่วนในพื้นที่มีความสบายใจ และบางส่วนชะล่าใจที่จะลดความเข้มข้นในการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ลง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก เนื่องจากขณะนี้ยังมีความเสี่ยงจากคนภายนอกจังหวัด ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา และยังจะมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ เราไม่ทราบได้ว่าเป็นผู้ที่มีเชื้อแล้วยังไม่แสดงอาการกี่ราย อย่างไรก็ตาม จังหวัดมุกดาหารได้มีการเตรียมความพร้อม ยกระดับกรณีเกิดการติดเชื้อรายใหม่ขึ้นในพื้นที่ ไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ทำการประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน้าที่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในทุกภาคส่วนไว้พร้อมแล้ว ในมาตรการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการ รวมทั้งจังหวัด ได้มีมาตรการเข้มข้น ในการตรวจสอบคัดกรอง การเดินทางข้ามจังหวัดมายังจังหวัดมุกดาหาร โดยคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกรายต้องเข้า Local Quarantine แรงงานต่างด้าวเราจะนำเข้า Local Quarantine ทุกราย ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูง เราจะมีการคัดกรองโดยหน่วยคัดกรองของจังหวัด และนำไปกักตัวที่ Local Quarantine ก่อน และประเมินบ้านว่ามีความพร้อมในการกักตัวที่บ้านหรือไม่ โดยทีมสาธารณสุข หากสมควรกักตัวที่บ้านได้ก็จะอนุญาตให้กักตัวที่บ้าน ซึ่ง Local Quarantine ในจังหวัดมุกดาหาร ขณะนี้มีอยู่ 3 จุด ประกอบด้วยศูนย์รวมใจจังหวัด วัด และพื้นที่เอกชน อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการจัดเตรียมสถานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผู้ที่จะถูกกักตัวตามมาตรการที่กำหนด

การเรียนเชิญภาคธุรกิจมาพูดคุยในวันนี้ นอกจากจะให้ภาคธุรกิจรับทราบ แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาของภาครัฐแล้ว ในกรณีที่เราจะต้องอยู่กับโรคโควิดไปอีก ถึงแม้ว่าอนาคตจะมีการยกเลิก พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินก็ตาม แต่ พ.ร บ.โรคติดต่อ ก็จะยังใช้อยู่ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาคประชาชน ผู้ใช้แรงงาน ส่วนที่ 2 คือ กลุ่มภาคธุรกิจ เอกชน ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งรูปแบบในการให้บริการในแบบเดิม ๆ จะต้องถูกเปลี่ยนรูปแบบไป เช่น ด้านการท่องเที่ยว เพราะจะไม่สามารถทำได้เหมือนเดิม ขบวนการของสินค้าและบริการต้องปรับแนวทาง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้น จะไม่ปล่อยคนมาใช้บริการแบบเดิม เพราะฉะนั้น ภาคธุรกิจต้องปรับตัว สิ่งสำคัญถ้าปรับได้ภาคธุรกิจต้องปรับทันที ไม่ต้องรอการยกเลิกประกาศมาตรการต่าง ๆ จากทางภาครัฐ ในส่วนของภาคประชาชนต่อไป จะมีเงินไปซื้อสินค้าหรือไม่ ในส่วนนี้ก็ต้องเตรียมการ หากท่านใดยังมีพอที่จะช่วยเหลือคนระดับล่าง ซึ่งเป็นกำลังซื้อของภาคธุรกิจ ก็อยากจะให้ช่วยเหลือ ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานภาครัฐของจังหวัดมุกดาหาร กำลังดำเนินการ

นายสุวิทย์ จันหวร (จัน-หะ-วอน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาตรการบังคับใช้กับประชาชนในจังหวัดมุกดาหารว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือและรับคำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 042-620-620 และขณะนี้จังหวัดกำลังทำเว็บไซต์ มุกดาหารไม่ทิ้งกัน เพื่อเป็นอีกช่องทางที่ให้ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ นอกจากนี้ทางจังหวัดมีมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น ครอบครัวละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นครอบครัวที่ยากจน และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ และอยู่ในเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในจังหวัดมุกดาหาร ยังอยากจะให้มีการผ่อนปรนในมาตรการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร อยากให้ภาครัฐผ่อนปรนให้สามารถนั่งทานอาหารที่ร้านได้ นอกจากจะซื้อกลับไปทานที่บ้านอย่างเดียว อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทางจังหวัดยังคงต้องดำเนินการตามประกาศไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ต่อไป เนื่องจากขณะนี้ มาตรการต่าง ๆ ได้ ประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้แล้ว และอย่างให้ร้านค้าปรับตัว ในเรื่องการขายสินค้าในรูปแบบการส่งสินค้าถึงบ้าน..

ข่าวที่เกี่ยวข้อง