รีเซต

ปลดล็อกกัญชา 2565 เช็ก "กฎหมายกัญชา" ใช้กัญชา กัญชงแค่ไหนไม่ผิดกฎหมาย คนกลุ่มไหนซื้อกัญชาไม่ได้บ้าง

ปลดล็อกกัญชา 2565 เช็ก "กฎหมายกัญชา" ใช้กัญชา กัญชงแค่ไหนไม่ผิดกฎหมาย คนกลุ่มไหนซื้อกัญชาไม่ได้บ้าง
Ingonn
10 มิถุนายน 2565 ( 12:02 )
8K
ปลดล็อกกัญชา 2565 เช็ก "กฎหมายกัญชา" ใช้กัญชา กัญชงแค่ไหนไม่ผิดกฎหมาย คนกลุ่มไหนซื้อกัญชาไม่ได้บ้าง

ปลดล็อกกัญชา กัญชง 9 มิถุนายน 2565 ปลูกกัญชาเสรี ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องลงทะเบียนจดแจ้งปลูกกัญชาในครัวเรือน ซึ่งวันแรกมีคนลงทะเบียนไปกว่า 22 ล้านรายแล้ว จากการปลดล็อกกัญชาครั้งนี้ ได้มี "กฎหมายกัญชา" ที่ออกมาระบุเบื้องต้นเพื่อป้องกันการใช้กัญชา กัญชง ผิดกฎหมาย

 

การปลดล็อกกัญชา กัญชง ซึ่งผู้ที่ต้องการปลูกสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ยังต้องมีการจดแจ้งผ่านโมบายแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยขณะนี้สามารถโหลดได้แล้วทั้งในระบบ Android และ IOS อีกช่องทางคือสามารถจดแจ้งผ่านเว็บไซต์ plookganja.fda.moph.go.th/ หากพบการกระทำความผิดที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็สามารถถอนการจดแจ้งได้ ซึ่ง นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสูบหรือการบริโภคเพื่อความบันเทิงหรือนันทนาการ เพราะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข

 

สรุป "กฎหมายกัญชา" ใช้กัญชา กัญชง ไม่ผิดกฎหมาย

ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ทำให้ทุกส่วนของกัญชากัญชงไม่เป็นยาเสพติด ระบุว่า

 • ปลูกในเชิงพาณิชย์ หรือปลูกเพื่อขายได้ แต่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนปลูก ผ่านทางเว็บไซต์และแอปฯ “ปลูกกัญ”

 • ไม่สามารถใช้สารสกัดจากพืชกัญชา กัญชงที่มีสาร THC เกิน 0.2% เพราะยังเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อยู่
 • ไม่สามารถสูบกัญชาแบบม้วน และไม่สามารถสูบกัญชาในที่สาธารณะได้ แต่สูบกัญชา-กัญชง เพื่อผ่อนคลายในบ้านเรือนของตัวเองย่างมิดชิด ไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่นได้

 • สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ให้แก่ประชาชน 

 • การนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง ส่วนอื่นๆ ของพืช เช่น ช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 หากเป็นสารสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศ จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

 • การผลิตแปรรูปส่วนอื่น ๆ ของพืชกัญชากัญชง เช่น ใบ ช่อดอก กิ่งก้าน ราก ไม่ต้องขออนุญาตยาเสพติด

 • ผลิตภัณฑ์ที่มีพืชกัญชากัญชง หรือสารสกัดกัญชากัญชง เป็นส่วนประกอบ เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  อาหาร เครื่องสำอาง ให้ขออนุญาตตามกฎหมายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น ยาน้ำมันกัญชา ยาแผนไทยที่มีใบ ช่อดอก ราก ฯลฯ เป็นส่วนผสม ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

  กรณีเป็นแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน หากจะใช้กัญชากัญชง ไปปรุงยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ทำได้ตามการประกอบวิชาชีพโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตผลิต

 

ห้ามขายกัญชาให้ใครบ้าง

 1. หญิงมีครรภ์
 2. หญิงให้นมบุตร
 3. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

 

รู้จัก กฎหมายกัญชา เรื่องกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง

ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. ... ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าควบคุมเหตุรำคาญ ด้วยการอาศัยอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยให้ออกคำสั่งทางการปกครองแจ้งเตือนผู้สูบกัญชา-กัญชง ที่สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น แต่หากผู้ได้รับการแจ้งเตือนไม่แก้ไข หรือยังสูบกัญชา-กัญชง สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่นอยู่อีก ให้เจ้าหน้าที่ส่วนทัองถิ่นส่งเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ โดยอัตราโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ร่างประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆ นี้

 

ความคืบหน้า ร่างกฎหมายกัญชา ล่าสุด

ครม.ได้พิจารณาเรื่องการปฏิบัติตัวของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย หลังกัญชา-กัญชง ถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป โดยเฉพาะการปลูก เสพ สูบ สามารถทำได้โดยถูกกฎหมาย แต่ไม่ใช่ทำได้เสรี 100% เพราะพิษภัยของกัญชายังคงมีอยู่และพฤติกรรมในบางเรื่องที่รัฐจำเป็นต้องควบคุม อาทิ การสูบต้องไม่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้อื่น สูบแล้วขับรถอาจจะผิดกฎหมาย เหมือนดื่มแล้วขับ การใช้ช่อดอกมีสารเสพติดต้องระมัดระวังให้เป็นไปตามกฎหมาย ห้ามจำหน่ายแก่เด็ก การผลิตเพื่อจำหน่ายต้องเสียภาษี เป็นต้น โดยระหว่างรอกฎหมายใหม่ควบคุมกัญชา-กัญชง มีผลบังคับใช้ รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการบูรณาการพืชกัญชา-กัญชง พื่อกำกับดูแลในช่วงรอยตอนนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

สำหรับกฎหมายใหม่ที่จะมาควบคุมการใช้ การบริโภค การจำหน่าย กัญชา-กัญชง หมายถึง ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ....มีอยู่ 2 ฉบับคือ ร่างของพรรคภูมิใจไทยและร่างของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินที่นายกรัฐมนตรีรับรองก่อนเสนอไปยังสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยทั้ง 2 ร่าง จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ จากนั้นทางสภาฯ จะมีการพิจารณาไปอีกระยะหนึ่ง ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ต่อไป

 

หากมีข้อสงสัยเรื่องการปลูก การสกัด หรือการขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ให้สอบถามเพิ่มเติมโทร 1556 กด 3  หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

ข้อมูลจาก hfocusกรมประชาสัมพันธ์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง