รีเซต

เช็กเลย! ลงทะเบียนจอง "วัคซีนโมเดอร์นา" ไว้กับโรงพยาบาลเอกชน จะได้ฉีดหรือคืนเงินค่ามัดจำ

เช็กเลย! ลงทะเบียนจอง "วัคซีนโมเดอร์นา" ไว้กับโรงพยาบาลเอกชน จะได้ฉีดหรือคืนเงินค่ามัดจำ
Ingonn
3 สิงหาคม 2564 ( 09:34 )
2.1K
เช็กเลย! ลงทะเบียนจอง "วัคซีนโมเดอร์นา" ไว้กับโรงพยาบาลเอกชน จะได้ฉีดหรือคืนเงินค่ามัดจำ

เนื่องจากมีกระแสข่าวการคืนเงินค่ามัดจำวัคซีนโมเดอร์นา รวมถึงมีการเปิดเผยรายชื่อโรงพยาบาลที่มีการชำระเงินกับทางองค์การเภสัชกรรมแล้ว จึงอาจทำให้เกิดความสับสนได้ หากโรงพยาบาลเอกชนที่ลงทะเบียนจองไปไม่อยู่ในรายชื่อ หรือต้องการตรวจสอบว่าวัคซีนโมเดอร์นาที่ลงทะเบียนจองไว้จะได้ฉีดเหมือนเดิมตามเวลาที่กำหนดหรือไม่

 

 

 

วันนี้ TrueID จึงได้รวบรวมแถลงการณ์เกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาของโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้จองวัคซีนตรวจสอบข้อมูลให้พร้อม หากถูกคืนเงินค่ามัดจำ พร้อมวางแผนรับวัคซีนในอนาคตต่อไป

 

 

 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ประกาศแจ้งยอดสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นาตามจำนวนการจองของผู้รับบริการแต่เนื่องจากทางโรงพยาบาลฯ ได้รับแจ้งยอดจัดสรรวัคซีนดังกล่าว เพียง 13,140 เข็ม ทำให้สามารถจัดสรรให้แก่ผู้รับบริการได้ทั้งหมด 6,570 ท่าน (2 เข็มต่อ 1 ท่าน) ตามที่เรียนแจ้งไว้ก่อนรับชำระเงิน ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ มิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีได้รับจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจอง ทางโรงพยาบาลฯ ขอทำการคืนเงินเต็มจำนวน

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินและทำรายการถูกต้องทั้งในส่วนการแจ้งชำระผ่าน Form และชำระที่โรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน จนถึงเวลา 12.26.16 น. ของวันที่ 27 มิถุนายน 2564 จะได้รับการจัดสรรวัคซีนทันทีที่ทางโรงพยาบาลได้รับมอบจากองค์การเภสัชกรรม

 

 

สำหรับผู้ที่ชำระหลังเวลา 12.26.16 น. ของวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ทางโรงพยาบาลต้องขออภัยอย่างยิ่งที่ต้องขอคืนเงินจองวัคซีนของท่าน โดยท่านสามารถยืนยันข้อมูลเพื่อรับเงินคืน โดยระบุข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ทาง sms ที่ส่งให้ยังเบอร์ที่ท่านแจ้งไว้

 

 

กรณีต้องการสอบถาม รบกวนสอบถามทาง Line Official Account : @thainakarin เท่านั้น ขอสงวนคู่สายสำหรับการให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการนัดหมายแพทย์เพื่อรักษา

 

 

 

 

โรงพยาบาลสมิติเวช

 

สมิติเวช ขอแจ้งให้ทราบว่า ได้ดำเนินการตามขั้นตอนขององค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้รับจัดสรรวัคซีน Moderna และให้บริการฉีดได้ในไตรมาสที่ 4/2564 

 

 

 

 

กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์และโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ขอยืนยันว่า ทุกท่านที่จองซื้อวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลไว้ จะได้รับวัคซีนตามที่จองซื้อไว้จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจ และรอเวลาที่วัคซีนจะเข้ามา เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกอย่างที่ท่านต้องการ

 

 

 

 

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

 

ตามที่กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้เปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาและรับชำระเงินจากท่านแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า 
"โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ"

 

ขณะนี้ รพ.ได้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ขององค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบข้อมูล และลำดับการชำระเงินทุกช่องทาง เพื่อแจ้งให้ท่านทราบต่อไปโดยเร็วที่สุด" เรื่องวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเรื่องที่ต้องกระทำอย่างรอบครอบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ

 

 

 

 

โรงพยาบาลอินทรารัตน์

 

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ประกาศคืนเงินค่ามัดจำวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” เนื่องจากทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรควัคซีนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนไม่ครบตามจำนวนที่สั่งจองไป โดยทางโรงพยาบาลจะคืนค่ามัดจำให้ภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว 

 

 

 

 

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

 

ตามที่ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธได้เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna ในเดือนกรกฎาคม 2564 ทางโรงพยาบาลขอยืนยัน ว่าขณะนี้โรงพยาบาลได้ชำระเงินค่ามัดจำวัคซีนครบถ้วนตามเงื่อนไขกับองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้วทางโรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณไตรมาส ที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) ปี 2564 และจะแจ้งผลการจัดสรรวัคซีนให้ท่านทราบในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.

 

 

 

 

โรงพยาบาลวิภาวดี

 

ยืนยันว่า ทุกท่านที่จองวัคซีน โมเดอร์นา กับโรงพยาบาลวิภาวดี จะได้รับวัคซีนตามที่จองซื้อไว้ เนื่องจากโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดีมีวัคซีน ให้ลูกค้าเพียงพอ และโรงพยาบาลก็หวังว่า จะไม่มีปัจจัยอื่น ๆ ที่มาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวัคซีนทางเลือกนี้อีก

 


จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจ และรอเวลาที่วัคซีนโมเดอร์นา จะเข้ามา เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกอย่างที่ท่านต้องการ

 

 

 

 

โรงพยาบาลพญาไท 

 

ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า กรณีที่องค์กรเภสัชกรรม เปิดเผยข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น (19 กรกฎาคม 2564) ของโรงพยาบาลเอกชนที่จัดซื้อวัคซีน Moderna โดยได้มีชื่อของโรงพยาบาลพญาไท 1 ปรากฎตามสื่อนั้น 

 


ทางโรงพยาบาลได้ทำสัญญากับองค์กรเภสัชกรรมและชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขอย่างถูกต้อง โดยระยะเวลาการได้รับวัคซีนจะเป็นเวลาเดียวกันทุกโรงพยาบาล

 

 

 

 

โรงพยาบาลลาดพร้าว

 

โรงพยาบาลลาดพร้าว ได้ทำสัญญา กับองค์การเภสัชกรรม และชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด  อย่างถูกต้องทุกประการ  และขอชี้แจงว่า  ระยะเวลาในการได้รับวัคซีน  จากองค์การเภสัชกรรม  ของทุกโรงพยาบาล  จะเป็นเวลาเดียวกัน

 

 

 

 

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท

 

ทางโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท ขอยืนยันว่าขณะนี้ได้ทำสัญญากับองค์การเภสัชกรรม และชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาการได้รับวัคซีนจะเป็นไปตามที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด ประมาณไตรมาสที่4( ต.ค-ธ.ค 2564) และจะได้รับพร้อมๆกันทุกโรงพยาบาล 

 

 

 

 

โรงพยาบาลธนบุรี

 

โรงพยาบาลธนบุรีขอเรียนแจ้งว่าขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำสัญญาพร้อมชำระเงินกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดจะส่งมอบวัคซีนประมาณไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 ) หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ

 

 

 

 

โรงพยาบาลวิมุต

 

โรงพยาบาลวิมุตขอแจ้งว่า โรงพยาบาลของเราได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่า (Moderna) ในปริมาณที่เพียงพอต่อผู้ที่จองไว้ตามระบบ และได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย คาดว่าจะได้รับวัคซีนในเดือนตุลาคมนี้ เป็นต้นไป และจะมีการทยอยส่งมอบวัคซีน จนถึงเดือนมีนาคม 2565  ตามประกาศขององค์การเภสัชกรรม 

 


โรงพยาบาลวิมุต จะแจ้งกำหนดการ วัน-เวลา ที่ท่านจะสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีน เมื่อได้รับยืนยันการส่งมอบวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง