สำรวจเผย ชาวจีนส่วนมากหนุนสอน 'วัฒนธรรมเกษตร' ในโรงเรียน

สำรวจเผย ชาวจีนส่วนมากหนุนสอน 'วัฒนธรรมเกษตร' ในโรงเรียน
Xinhua Thai
1 พฤศจิกายน 2563 ( 14:30 )
33
สำรวจเผย ชาวจีนส่วนมากหนุนสอน 'วัฒนธรรมเกษตร' ในโรงเรียน

ปักกิ่ง, 1 พ.ย. (ซินหัว) -- หนังสือพิมพ์ไชน่า ยูธ เดลี (China Youth Daily) ของจีนรายงานว่า ในการสำรวจความคิดเห็นเมื่อไม่นานมานี้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากถึงร้อยละ 98  สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้านวัฒนธรรมการเกษตร

การสำรวจดังกล่าวซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามรวม 2,003 คน พบว่าร้อยละ 77 ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าความหลากหลายและการได้มีส่วนร่วมของนักเรียน เป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการศึกษาวัฒนธรรมการเกษตร ขณะที่กว่าร้อยละ 68 กล่าวว่าตนค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนและความน่าสนใจของบทเรียน

ผลสำรวจเผยด้วยว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 58.4 เห็นด้วยว่าการศึกษาวัฒนธรรมการเกษตรช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีในเรื่องความขยันหมั่นเพียรและการอดออม

ทั้งนี้ ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้น กว่าร้อยละ 87.4 เป็นผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา และกว่าร้อยละ 80 อาศัยอยู่ในเมืองระดับเทียร์ 1 และ 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง