รีเซต

เจียงซูเปิดเขตสาธิตเครือข่ายบูรณาการ 'NEV-โครงข่ายไฟฟ้า' ใหญ่สุดในจีน

เจียงซูเปิดเขตสาธิตเครือข่ายบูรณาการ 'NEV-โครงข่ายไฟฟ้า' ใหญ่สุดในจีน
Xinhua
24 ตุลาคม 2566 ( 13:36 )
38
เจียงซูเปิดเขตสาธิตเครือข่ายบูรณาการ 'NEV-โครงข่ายไฟฟ้า' ใหญ่สุดในจีน

 (แฟ้มภาพซินหัว : การจราจรบนสะพานซูทง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน วันที่ 5 ต.ค. 2023)[/caption]หนานจิง, 24 ต.ค. (ซินหัว) -- เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน เปิดเขตสาธิตเครือข่ายบูรณาการยานพาหนะ-โครงข่ายไฟฟ้า ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งสามารถดึงกระแสไฟฟ้าจากยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) เข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะพร้อมกัน 50 คันบริษัท การไฟฟ้าแห่งประเทศจีน สาขาเจียงซู จำกัด รายงานว่าเจ้าของยานยนต์พลังงานใหม่สามารถรับเงินอุดหนุนจากการส่งกระแสไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานในยานยนต์ของตนเองเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าผ่านแท่นชาร์จที่เขตสาธิตฯเขตสาธิตฯ จะเพิ่มแท่นชาร์จให้เพียงพอต่อความต้องการชาร์จของยานยนต์ 144 คัน และการคายประจุไฟฟ้าของยานยนต์ 50 คัน รวมถึงการบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของยานยนต์ 400 คัน ในการก่อสร้างระยะที่ 2ต้วนเหมยเหมย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการตลาด สังกัดบริษัทฯ เผยว่าเป้าหมายของเครือข่ายบูรณาการเชิงอัจฉริยะนี้คือปรับปริมาณพลังงานของการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า และสนับสนุนเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าจำหน่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงและชาร์จแบตเตอรี่นอกช่วงดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง