รีเซต

ปลดล็อกกัญชา 2565 ซื้อ-ขาย กัญชา ถูกกฎหมาย ต้องมีอะไรบ้าง จะขายกัญชา ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ปลดล็อกกัญชา 2565 ซื้อ-ขาย กัญชา ถูกกฎหมาย ต้องมีอะไรบ้าง จะขายกัญชา ต้องเตรียมตัวอย่างไร
Ingonn
13 มิถุนายน 2565 ( 08:37 )
6.7K
ปลดล็อกกัญชา 2565 ซื้อ-ขาย กัญชา ถูกกฎหมาย ต้องมีอะไรบ้าง จะขายกัญชา ต้องเตรียมตัวอย่างไร

หลังจากภาครัฐ เปิดให้ลงทะเบียนปลูกกัญชาผ่านแอพฯ และเว็บไซต์ ได้มีประชาชนสนใจลงทะเบียนปลูกกัญชา เป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายคนได้เตรียมตัวเป็นผู้ขายกัญชา หรือผลิตอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา นำมาขายเพื่อสร้างรายได้ โดยการปลดล็อกกัญชา ปลูกกัญชา ไม่ต้องขออนุญาต เปิดให้ขายกัญชาถูกกฎหมาย แต่มีเงื่อนไขที่ผู้ขายกัญชาต้องปฎิบัติตาม รวมถึงผู้ซื้อกัญชา จะต้องซื้อกัญชาอย่างไรให้ถูกต้อง

 

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อกังวลถึงผลกระทบจากการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ทำให้เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย อาจส่งผลต่อสุขภาพของเด็กและวัยรุ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการกำกับดูแลนั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาซึ่งมีประวัติการบริโภคเป็นอาหาร เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนพื้นฐานการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค ซึ่ง อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการเดียวกัน 

 

จะ "ขายกัญชา ถูกกฎหมาย" ต้องมีอะไรบ้าง

 1. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายจัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องกำกับดูแลทั้งก่อนและหลังการอนุญาตอย่างเข้มงวด
 2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต ต้องมีความปลอดภัย โดยมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานด้านต่าง ๆ เช่น จุลินทรีย์ก่อโรค สารปนเปื้อน สารพิษตกค้าง
 3. ต้องมีปริมาณ THC ไม่เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดจากการประเมินความปลอดภัย ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยในการบริโภค โดยมีผลวิเคราะห์ยืนยัน
 4. บังคับให้แสดง   คำว่า “กัญชา” หรือ “ส่วนของกัญชา"  ที่ใช้บนฉลากอย่างชัดเจนในส่วนของชื่ออาหารและส่วนประกอบ
 5. แสดง คำเตือน และข้อแนะนำในการบริโภค เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
 6. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาที่ได้รับเลขสารบบอาหาร จะมีความปลอดภัยเมื่อบริโภคตามคำแนะนำ
 7. การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาที่แสดงถึงสรรพคุณ คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกราย เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือส่งเสริมการใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

 

นอกจากนี้ อย. ยังมีการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาสรรพคุณหรือคุณประโยชน์ของอาหาร ไม่ให้เป็นการโฆษณาที่เกินจริงหรือหลอกลวงผู้บริโภค และดำเนินคดีกับผู้ที่  ฝ่าฝืนกฎหมาย 

 

 

"ซื้อกัญชา ถูกกฎหมาย" ต้องมีอะไรบ้าง

 1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องโดยสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร
 2. ชื่ออาหารแสดงชื่อส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงหรือสารสกัด แคนนาบิไดออล (CBD)
 3. ข้อความ “คําเตือน” ด้วยตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 มม. ในกรอบสี่เหลี่ยม สีของตัวอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ และสีกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก
 4. ระบุข้อความ “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน” “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที” “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน” และ “อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล” 
 5. อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา อวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ต่อสุขภาพในทางบำบัดรักษา ทั้งนี้

 

เช็คกัญชา ถูกกฎหมาย ได้รับการอนุญาต จาก อย.

สามารถตรวจสอบการได้รับอนุญาตได้จากเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต และหัวข้อ สืบค้นข้อมูลใบอนุญาตโฆษณา

 

หากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ ไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. โทร 1556 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. )

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง