รีเซต

"ตุรกี" เปลี่ยนชื่อประเทศ ครม.เผยแนวทางการใช้ในภาษาไทย เช็กที่นี่!

"ตุรกี" เปลี่ยนชื่อประเทศ ครม.เผยแนวทางการใช้ในภาษาไทย เช็กที่นี่!
TNN ช่อง16
9 สิงหาคม 2565 ( 15:09 )
89
"ตุรกี" เปลี่ยนชื่อประเทศ ครม.เผยแนวทางการใช้ในภาษาไทย เช็กที่นี่!

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 ส.ค. 2565 ได้รับทราบการเปลี่ยนชื่อประเทศของ Republic of Turkey (สาธารณรัฐตุรกี)  เป็น Republic of Türkiye สำหรับชื่อในภาษาไทยนั้นราชบัณฑิตยสภาได้ให้ความเห็นว่า ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งระหว่าง สาธารณรัฐตุรกี หรือ สาธารณรัฐทูร์เคีย ได้ตามที่เห็นสมควร   


“กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือขอให้ราชบัณฑิตยสภาพิจารณาถอดทับศัพท์ชื่อประเทศ Republic of Türkiye เป็นภาษาไทย ซึ่งราชบัณฑิตยสภาให้ข้อคิดเห็นว่าน่าจะถอดชื่อว่า สาธารณรัฐตุรกี และชื่อเรียกอย่างสั้น ตุรกี ไว้เช่นเดิม เมื่อคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของสาธารณชนไทยเป็นสำคัญ โดยเป็นชื่อที่สาธารณชนไทยคุ้นเคย มีการใช้อย่างแพร่หลายและเคยปรากฎในพระราชสาส์น สาร หรือเอกสารสำคัญในทางราชการ 


จึงเห็นควรเขียนทับศัพท์ Republic of Türkiye ว่า สาธารณรัฐตุรกี หรือ สาธารณรัฐทูร์เคีย และ Türkiye ว่าตรุกี หรือ ทูร์เคีย โดยสามารถพิจารณาเลือกใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งตามเห็นควร”น.ส.ไตรศุลี กล่าว  


สำหรับการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศนี้ เริ่มจากที่คณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐตุรีประจำสหประชาชาติ ได้แจ้งเวียนสำเนาหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรี ถึงเลขาธิการสหประชาชาติ แจ้งให้ทราบการเปลี่ยนชื่อประเทศ โดยขอให้รัฐสมาชิกและผู้สังเกตการณ์พิจารณาใช้ Republic of Türkiye หรือเรียกแบบสั้นในภาษาอังกฤษว่า Türkiye ในทุกโอกาสและทุกวัตถุประสงค์ รวมทั้งในการติดต่อและประสานงานด้านทวิภาคี  ซึ่งต่อมาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ได้แจ้งยืนยันการเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าว
ที่มา รัฐบาล

ภาพจาก AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง