ถึงคิว 'คลัง' ร่วมแก้ปัญหาเตียงขาด มอบพื้นที่ทำสถานที่ดูแลผู้ป่วย-รพ.สนาม

ถึงคิว 'คลัง' ร่วมแก้ปัญหาเตียงขาด มอบพื้นที่ทำสถานที่ดูแลผู้ป่วย-รพ.สนาม
มติชน
23 กรกฎาคม 2564 ( 15:26 )
15
ถึงคิว 'คลัง' ร่วมแก้ปัญหาเตียงขาด มอบพื้นที่ทำสถานที่ดูแลผู้ป่วย-รพ.สนาม

 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และข้อจำกัดด้านการจัดหาสถานพยาบาลในปัจจุบัน กระทรวงการคลังจึงได้ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกแห่งที่มีพื้นที่หรืออาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงนี้ เช่น อาคารศูนย์ฝึกอบรมของกรมจัดเก็บภาษี เป็นต้น พิจารณาสำรวจและดำเนินการนำพื้นที่ หรืออาคารดังกล่าว ไปใช้ร่วมสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ เช่น จัดเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยแบบ Home Isolation โรงพยาบาลสนามหรือพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน เป็นต้น

 

 

“ตอนนี้เป็นเวลาที่ทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือกันเพื่อให้ประเทศกลับมาอยู่ในสถานการณ์ปกติให้เร็วที่สุด ผมจึงได้ขอทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ในสังกัด ที่มีสถานที่ในลักษณะดังกล่าว ให้รีบดำเนินการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้อาคาร พื้นที่ หรือสถานที่ของตนในการรองรับผู้ป่วย และประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุขเรื่องรายละเอียดในการดำเนินการต่อไป ซึ่งในเบื้องต้น ขณะนี้กรมสรรพากรและกรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการเจรจาใช้พื้นที่ของตนเป็นสถานที่รองรับคัดแยกหรือ home isolation ตามความเหมาะสมไปบ้างแล้ว” นายกฤษฎา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง