รีเซต

สงขลาปิดโรงพยาบาลสนาม เหตุผู้ป่วยติดเชื้อลด

สงขลาปิดโรงพยาบาลสนาม เหตุผู้ป่วยติดเชื้อลด
มติชน
1 พฤษภาคม 2565 ( 13:54 )
45
สงขลาปิดโรงพยาบาลสนาม เหตุผู้ป่วยติดเชื้อลด

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่จ.สงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เชิญชวนให้เยาวชนกลุ่มอายุ 12-17 ปี เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ในเดือนพ.ค.นี้ โดยนพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การฉีดวัคซีน จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ทำให้สถานศึกษาสามารถกลับมาเปิดเรียนได้ และแม้เด็กอายุ 12 – 17 ปี จะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไป ภูมิคุ้มกันที่มีจะลดลง จึงควรเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด

 

และการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) เป็นการฉีดเข็มกระตุ้นผ่านระบบการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยเด็กอายุ 12 – 17 ปี สามารถวอล์กอินเข้ารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือเข้ารับวัคซีนผ่านระบบสถานศึกษา ที่ตนเองศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สำหรับจังหวัดสงขลามีเป้าหมายการฉีดวัคซีนกลุ่มอายุ 12 – 17 ปี จำนวน 92,235 คน โดยขณะนี้กลุ่มดังกล่าวได้ฉีดไปแล้ว โดยฉีดเข็ม 1 จำนวน 87,580 คน คิดเป็นร้อยละ 94.25 , เข็ม 2 จำนวน 86,064 คน คิดเป็นร้อยละ 98.3 และเข็ม 3 จำนวน 1,938 คิดเป็นร้อยละ 2.25

 

ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ในจังหวัดสงขลาวันนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันจำนวน 68 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้ออกประกาศ ปิดโรงพยาบาลสนามที่โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.นี้แล้ว เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในพื้นที่ปรับลดลง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง